Zenbeoefening

Traditie en leer van zenboeddhisme worden inmiddels 2400 jaar overgedragen van leraar op student in een redelijk traceerbare lijn (lineage) van inmiddels 85 generaties die voert van India naar China, Korea, Japan, de VS en Europa. Leraren geven begeleiding en onderricht met hun oorspronkelijke aard die zich weerspiegelt in alle doen en laten en in de totale en ongehinderde aanwezigheid van alle dingen. Het is deze aard, deze geest die nergens en overal thuis is en ons beweegt in alles wat we doen en denken.

foto-noordzee

Zen Cirkel Lelystad sinds 2006

Wat sinds 2013 Zen Cirkel Lelystad is begon in 2006. Begeleider Ben Claessens schreef een kort relaas over die jaren. Klik hier.

Programma reguliere zentraining in Lelystad – periode 2015-2016

Elke dinsdagavond – zenmeditatie

Na de zomer begint het seizoen 2015-2016 op dinsdagavond 6 september a.s. Deze lescyclus gaat door tot en met dinsdag 27 januari 2017. Daarna start de tweede seizoenscyclus die loopt tot 20 juni 2017.

img_20151227_120220_xx

De zenavond op dinsdag omvat thee drinken, een korte tekst lezen en duiden (gedurende dit voorjaar het boek Het laatste woord van zen, door Maurice Knegtel Sensei) en vervolgens twee of drie meditatieperiodes met tussendoor loopmeditatie.

Kosten: 140 euro
Locatie: Hofstede 100, Lelystad
Tijd: 19.30-21.00 uur (de deur is open vanaf 19.15 )

Voor de aanmelding en betaling klik hier.

Woensdagavond (niet wekelijks) 

Deze avond is van 20.00-21.30. Aan begin en eind wordt een korte meditatie gehouden. Daar tussenin worden spirituele teksten gelezen en besproken (voorjaar 2016 uit het boek: Gidsen op de weg – zenleraren in het westen). Deze groep begon in 2008.

Deze vaste groep begint in 2017 weer op woensdagavond 11 januari.

Er zijn geen cursusavonden tijdens de schoolvakanties in de regio Noord.

Aanmelding

Via het contactformulier op deze website of via info@zenmeditation.eu

Betaling geschiedt voorafgaand aan de cursustermijnen via overschrijving naar:
Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81
t.n.v. Ben Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de cursusavond waarvoor de betaling gedaan wordt.

cursussen_ingang Zencursusavond – lezen en interpreteren van spirituele teksten en zazen

stiltecentrum

Stilte retraites – zensesshins Abdij Doetinchem 2017

Sinds 2005 begeleidt Ben Claessens zenretraites in het officiële programma van het Stiltecentrum van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvat een voor het westen bijzonder samengaan van zen en christelijke traditie. Het centrum biedt plaats aan maximaal 22 personen.

Voor het jaarschema van de zenretraites in het Stiltecentrum Betlehem in 2017 hier klikken aub.

Mail voor informatie of aanmelding voor een retraite: stiltecentrum@outlook.com.

Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en de begeleiders van het Stiltecentrum.

Klik hier voor het dagschema tijdens een weekende zenretraite.

Meer over aanmelding en deelname staat op de website van de St. Willibrordsabdij.

Programma workshops, events en stiltedagen

Stilteweekend 23-24 september 2017

Terug naar een-voud – de smaak van verstilling

Onder de paraplu van het project ‘PopUpInnovatiehuis ’ organiseert het Consortium voor Innovatie samen met ROC Friese Poort en Landstede een stilteweekend. De deelnemer wordt in twee dagen uitgenodigd een stap op de plaats te maken en tijd te nemen voor persoonlijke inkeer en bezinning via de beoefening van meditatie. Het weekend is op 23-24 september 2017 en wordt begeleid door Ben Claessens, hoofdredacteur van Profiel en zenmonnik.

Meer informatie klik hier.

Vorige workshops en events van Zen Cirkel Lelystad

2017

Zaterdag 8 april 13.15 – 16.45 uur
Zenworkshop

In de workshop was naast vier meditatieperioden veel tijd ingeruimd voor uitwisseling over de eigen praktijk.

Thema: Nirvana = samsara, manifestatie van de geest van NU (incl verleden en toekomst)

Zondag 9 april 13.30-16.30 uur
Zenworkshop in Amsterdam

Deze mooie en zonnige middag was een initiatief van mijn dochter Lisanne en werd georganiseerd voor vrienden en relaties. De middag was gewijd aan twee inleidingen (een introductie van Zen boeddhisme en Zen in de praktijk van alledag), meditatie en tijd om vragen te stellen en voor discussie.

Maandag 13 maart, meditatie en tekststudie bij zengroep Hengelo

De studie betrof het lezen en duiden van de Hart soetra. De avond telde 18 deelnemers. Het programma was als volgt

18.30-19.30 uur  meditatie
18.40-19.35 uur  tekststudie
19.35-19.45 uur   meditatie
19.45-20.00 uur pauze
Vanaf 20.00 uur de reguliere avond die deels ook werd gewijd aan het vervolg van de tekststudie. Het Groot Prajna Paramita Hartsoetra betreft de Vervolmaakte Wijsheid van het Alomvattend Hart. Het verwoordt de verlichtingservaring en de werkelijkheid die daarin wordt aanschouwd. De werkelijkheid die onze wezensaard is.

Zaterdag 4 maart
De Zentrainingsdag van Zendo Jaku, Driebergen was een intensive met ca 65 deelnemers. De locatie was het prachtige conferentiecentrum “Samaya” in Werkhoven. Het thema was ‘Wat verborgen is wil ervaren, voorgeleefd en onderhouden worden’.

Voor alle informatie van die dag klik uitnodiging-zenzitdag-ben-claessens-maart-2017

2016

Zaterdag 5 november 2016
Lelystad – Zenworkshop met Maurice Knegtel Sensei – thema: Prajna en Karuna, Wijsheid en Mededogen’

Zaterdag 15 oktober 2016
Ochtendsessie en teisho bij de Zengroep Hengelo. Een mooie bijeenkomst met deelnemers waarin de teisho als thema had ‘Ons bestaan als uitdrukking van zowel samsara als nirvana’. Hierbij werd het ‘Vers van de Harmonie van Veelheid en Eenheid’, een tekst van Shitou Xiqian (Sekito Kisen 700-790) gelezen. Met de groep werd na de teisho uitgebreid van gedachten gewisseld over het thema en hun beoefening van zen als het dagelijks levenspad.

Dinsdagavond 4 oktober 2016
Meeting met de charitatieve ondernemersorganisatie van Dronten
Thema’s: Geen mens is een eiland – elke gedachte en actie is als een steen in de vijver – succes is niet de weg naar geluk – geluk is de weg naar succes. Locatie: De Rede Lelystad 21.30-22.30 uur

Zaterdag 1 oktober 2016
Met zencursisten naar de Soefi-Zendag van de Soefi Beweging Nederland Katwijk aan Zee met sprekers Karimbakhsh Witteveen en zenleraren Brigitte van Baren en Jef Boeckmans. Brigitte van Baren en Jef Boeckmans studeerden bij de Duitse Benedictijn en zenleraar Willigis Jäger – Kyoun Roshi en staan in de traditie van de Sanbô-Kyôdan school van Yamada Koun Roshi (1907—1989).

Lees hier het interview dat Ben Claessens in 2001 in het Benediktijnenklooster in Würzburg mocht afnemen met Willigis Jäger – Kyoun Roshi.

Zondag 25 september 2016

bezoek aan de boeddhistische Ontmoetingsdag Graalhuis Utrecht
mmv Izen Utrecht, Tibetaans Boeddhistische organisatie en het Chán klooster Utrecht

Zaterdag 23 april – Lelystad Zen-workshop o.l.v. Maurice Knegtel Sensei

Meditatie, teisho en uitwisseling rond ‘Thema: De Zestien Mahayana voornemens ofwel ethiek en Zen’

Voor meer informatie over deze workshop klik hier

Voor de tekst van de teisho van Maurice Knegtel Sensei, klik hier

2015

Zaterdag 23 mei – Lelystad – Zen-workshop o.l.v. Maurice Knegtel Sensei

Meditatie, teisho en uitwisseling rond ‘De zentraditie – historie en levende manifestatie

Voor meer informatie over deze workshop klik hier

Zaterdag 10 oktober – Lelystad – Zen-workshop o.l.v. Maurice Knegtel Sensei

Meditatie, teisho en uitwisseling rond ‘Oorzakelijkheid – dharma en de patronen in ons leven’

Voor meer informatie over deze workshop klik hier

2014

Zaterdag 7 juni – Hierden – o.l.v. Maurice Knegtel Sensei

Meditatie, teisho en uitwisseling rond ‘De Zazengi of de kunst van het zitten in zen’   

Zaterdag 18 oktober Zazenkai van Zendo ‘Jaku’ o.l.v. Ben Claessens

Voor alle informatie van deze beide workshops in 2014 klik hier

2013

9 februari Themadag ‘Prediker’ o.l.v. Ben Claessens

Locatie: Bezinningsboerderij Norbertijnen Hierden

20 maart 2013 Onderwijs en spiritualiteit – Dag van CODENZ  Leonardo
Locatie: CAH Dronten

Workshop Ondernemen en creativiteit door Ben Claessens

locatie: CAH Dronten

20 april Themadag ‘Leven als kunst’ adhv teksten van kunstenaar Frederick Franck o.l.v. Ben Claessens

Locatie: Bezinningsboerderij Norbertijnen Hierden

25 mei: Themadag ‘Zen’ o.l.v. Ben Claessens

Locatie: Bezinningsboerderij Norbertijnen Hierden

2012

22 april Zenstudiedag

locatie: Steggerda, fam Marion en Guus Hellegers

17 november Zenstudiedag

Locatie: Bezinningsboerderij Norbertijnen Hierden

2011

Maandag 25 april (2e Paasdag) – Themadag De spiritualiteit van zen door Ben Claessens

Locatie Stiltecentrum St. Willibrordsabdij

Zondag 4 september – 60e Sterfdag Dag Hammarskjöld – Weldra komt de nacht door Ben Claessens

Locatie Stiltecentrum St. Willibrordsabdij

Oktober

Workshop introductie Zenboeddhisme

Hawkes Bay, Nieuw Zeeland

2007

Start cursussen en begeleiding zengroepen in Lelystad

2006

Start begeleiding zenweekenden en -midweken in Stiltecentrum abdij St. Willibrord Doetinchem

2004

21 augustus – workshop Etty Hillesum olv Lida Kerssies. Elly Kromhout en Ben Claessens

Locatie: Zen Centrum Amsterdam

22 juni – workshop Teresa van Avila olv Lida Kerssies en Ben Claessens

locatie: Zen Centrum Amsterdam

2003

zaterdag 8 maart – workshop Teresa van Avila olv Lida Kerssies en Ben Claessens

2002

26 augustus – workshop Teresa van Avila olv Lida Kerssies en Ben Claessens

Locatie: Zen Centrum Amsterdam

© Copyright - Zen Cirkel Lelystad