Verstilling – als de stilte ons gaat onderrichten

Stilte is in spirituele zin niet de tegenhanger van spreken of geluid. In de spiritualiteit is stilte één met spreken en zwijgen. Het betreft hier de stilte als kwaliteit van onze wezenskern die door spreken noch zwijgen kan worden doorbroken maar die in het spirituele proces in zowel zwijgen als spreken een juiste en onverdeelde expressie vindt.

In stiltedagen gaat het om hiervoor ontvankelijk te worden. Ontvankelijk worden voor die innerlijke stilte, de stilte van onze wezensnatuur die alles doordringt en voortbrengt.

Stilte is te ervaren te midden van rust en drukte, immers, waar men gaat daar ontvouwt zich het pad.

Waarom is de ervaring van stilte zo belangrijk?

Stilte is het verbindende wezenlijke en doordringt alles. In innerlijke stilte vindt waarachtige ontmoeting plaats, men dringt door in zichzelf en daarmee in de ander. Die wezenskern is hier en nu. Men ervaart alles ten volle, als zijnde fundamenteel open, onaangeroerd, klaar en doorschijnend.

Stilte retraites

Stilteweekenden en -midweken worden georganiseerd door de St. Willibrordsabdij in Doetinchem.

In september 2017 begeleidde Ben Claessens in Steenwijk (O) voor medewerkers uit het onderwijs een stilteweekend dat was georganiseerd in samenwerking met onderwijsorganisatie Consortium voor Innovatie (CvI) in Den Bosch.

Voor 28-30 september 2018 staat een nieuw weekend i.s.m. CvI gepland. Meer info@cviweb.nl en op deze website.