WIJDING TOT ZENMONNIK-SHUKE TOKUDO

Klik op het beeld voor een impressie van de monnikswijding van Ben Claessens door Maurice Knegtel Sensei op 10 januari 2016 in Eerbeek.
Foto’s en beeldsamenstelling: Lotte Claessens

Monnikswijding (shuke tokudo)

Shuke Tokudo is na Shoken en Jukai de derde rituele bekrachtiging. Tokudo staat voor ceremonie, Shuke voor ‘thuisloos zijn’, alles bij elkaar voor  het volwaardig herkennen dat we leven in de ene geest die nergens verblijft. Maurice Knegtel Sensei: ‘De onvoorwaardelijkheid van mijn bestaan wordt bekrachtigd in een ritueel waarin ik mijn leven geef aan de levende Boeddha, mijn leraar of lerares.’

10 januari 2016

Op 10 januari 2016, tijdens de vierdaagse Zen Intensive van Zenschool Izen in Eerbeek (6-10 jan), en in het bijzijn van naaste familie en cursisten van Izen en Zen Cirkel Lelystad, wijdde Maurice Knegtel Sensei  in een officiële ceremonie (shuke tokudo) Ben Claessens tot zenmonnik. Deze sprak daarin de Negentien Grote Mahayana Voornemens (zestien plus drie voor het monnikschap) uit.

shuke_tokudo_web

De leraar reciteert tijdens de ceremonie de eeuwenoude basistekst Raisanmon van Keizan Zenji  (1268–1325),  na Dogen Zenji (1200-1253) de tweede grondlegger van de Soto Zenschool. Daarmee was de bekrachtiging  of initiatie van wat staat voor ‘thuisloos-heid’, een leven leiden als wolken en water’ een feit. Een leven dat al wordt geleid, immers, waar je gaat, daar is je pad, vertrouwend en uitgaand van de geest die per definitie vrij is van hindernissen.

Lees hier de prachtige tekst van de Raisanmon.

‘Leven zonder waarom’

Zelf zegt Ben Claessens, assistent-zenleraar: ‘Alles en iedereen heeft me op de lange weg naar deze ceremonie toe, die me zeer emotioneerde, ondersteund, geholpen en begeleid. Ik ben daarvoor diep dankbaar. De ceremonie is een moment in de lange trainingsweg waarin, uiteindelijk, het bestaan zonder voorwaarden, dit bestaan als zijnde niet-mijn bestaan, wordt bekrachtigd. De confrontatie met zen ontwikkelt het besef: mijn leven IS  het leven van de Boeddha, daar vertrouw ik mezelf volledig aan toe. De leraar belichaamt daarbij de Boeddha, de oorspronkelijke natuur waarin alles verschijnt. Het zenpad beweegt je ertoe door te dringen in de essentie van dit bestaan en die essentie als zijnde dit allesdaagse  bestaan, voor te leven, niets meer, niets minder. Daarvoor is het nodig het starre besef van een ‘zelf’ te doorgronden en achter te laten’, alles te laten vallen, tot aan de laatste strohalm toe.’

‘Hier geldt: Niet mijn Wil maar uw Wil geschiedde. Deze Wil is de Universele scheppingskracht die expressie vindt in alles en iedereen. Ruusbroec sprak van ‘Leven zonder waarom’. Dag Hammerskjöld van ‘volmondig ja zeggen tegen het leven’. De mens, dit bestaan, is uitdrukking van wat we Boeddhanatuur noemen, de wezensnatuur die zich in alles en iedereen als onbegrensde en peilloze aanwezigheid uitdrukt. Aan de praktijk verandert het weinig. Er is uiteindelijk niets waarop ik me kan beroepen. Ik blijf elke ochtend gewoon opstaan en overdag mijn werk doen en zal mezelf daarin telkens weer geconfronteerd zien met mijn menselijke  tekortkomingen. Dit is ‘t. Daarmee heb ik het te doen. Maar wat het in de kern is weet ik niet. Wat rest, is leven in niet-weten.’

Teisho rond de Zestien Mahayana Voornemens

Tijdens de boeddhistische ceremonie voor Jukai en de monnikswijding Shuke Tokudo worden de Zestien Mahayana Voornemens uitgesproken.

Op 23 april 2016, tijdens een workshop bij Zen Cirkel Lelystad in Theeschenkerij De Wind in de Wilgen lichtte Maurice Knegtel Sensei  in een teisho de Mahayana Voornemens uitgebreid toe. Als u de uitwerking van deze teisho wilt lezen, klik hier.

Interview en uitgave ‘Monnik zonder klooster’

Shuke Tokudo markeert het belang van de relatie leraar-student die langdurig is en stoelt op een zich verdiepend vertrouwen. In de periode voorafgaand aan de ceremonie van de monnikswijding in de westerse setting hield Ben Claessens diverse gesprekken met Maurice Knegtel Sensei. Het resultaat  is de uitgave ‘Monnik zonder klooster’ (sept. 2015) waarin Maurice Knegtel zijn ervaring over de weg tot monnik en daarna toelicht.

De publicatie kunt u hier lezen.

Achtergrond en betekenis van de kesa – het monniksgewaad

Het monniksgewaad staat ergens voor. De Kesa Sutra vat dit aspect in enkele woorden samen. Informatie over die betekenis en over het vervaardigen van de kesa staat in een speciaal document, klik hier.

Een verkleinde vorm van de kesa is de rakusu, dat om de nek  en als borstkleed wordt gedragen.

De bodhisattva Manjushri

Het beeld op de foto werd verworven in Chiang Mai, Thailand, in april 2017 en vindt zijn toepassing in de ceremonies van zenorganisatie Izen.

Voor meer informatie over de duiding rond de betekenis van het beeld klik hier De bodhisattva Manjushri.

Zendo Gids – organisatie en posities in de zendo

Zen Cirkel Lelystad maakt deel uit van Izen waarvan Maurice Knegtel Sensei de geestelijk leidsman is. Onder zijn leiding vindt elk jaar in januari de vierdaagse Zen Intensive plaats. Een indruk van organisatie en oefenruimte in de zenstijl geeft het document, de Zendo Gids.

Om het te lezen klik hier.

Nieuw boek ‘Gidsen op de weg’ – interviews met drie zenleraren

Het interview met Maurice Kengtel Sensei ‘Monnik zonder klooster’ is ook opgenomen in een nieuw boek ‘Gidsen op de weg’ met daarin verder interviews met Nico Tydeman Sensei van Zen Centrum Amsterdam en Tenkei Roshi van Zenriver. Alle aanwezigen bij de monnikswijding ontvingen  een exemplaar van het boek als dankbetuiging en herinnering.

Dit boek kunt u bestellen, klik hier.

© Copyright - Zen Cirkel Lelystad