Artikelen door Ben Claessens

Een door Genesis geïnspireerd glas-in-lood raam in de Hooischuur in de Abdijhoeve

Twee jaar duurde de renovatie en de uitbreiding van het Stiltecentrum Bethlehem van de Benedictijner abdij in Doetinchem, dat in die tijd ook een naamsverandering onderging: Abdijhoeve. In december jl werd de afronding gemarkeerd met de plaatsing in een voormalige schuurdeur van een bijzonder glas-in-lood raam. Abt Henry Vesseur vertelt erover: ‘Er is het nodige […]

Nieuw: 2 sesshins van Ensō – Zen Circle in Abdijhoeve te Doetinchem

In 2021 organiseert Ensō – Zen Circle o.l.v Ben Sensei twee eigen sesshins (voorjaar & najaar) van elk drie dagen in de Hooischuur, het nieuwe gedeelte van de Abdijhoeve, met name bedoeld voor eigen cursisten en studenten. Het maximum aantal deelnemers is 12. Voorjaarsesshin – donderdagmiddag 6 mei – zondagmiddag 9 mei 2021 Najaarsesshin– donderdagmiddag […]

Tot wasdom komen, als de maan, is ´mens worden´

‘We moeten mee, we hebben geen keus’. Je hoort het nogal eens. Dat is een begrijpelijke maar beperkte wijze van naar het leven kijken. Er is een andere mogelijkheid, namelijk: Ik wíl mee, ik zeg ‘ja’, hoe uitdagend, moeilijk of onmogelijk de situaties en omstandigheden ook zijn. Zo’n omslag in de wijze van kijken betekent […]

Gebed, meditatie is een geschenk aan de mensheid

In de nieuwsbrief van november 2020 aan cursisten en relaties ben ik ingegaan op de betekenis en kracht van het gebed, de meditatie. Gebed is, althans wat mij betreft, geen kwestie van een hogere voorzienigheid verzoeken om zaken te regelen. Voor mij was al vroeg duidelijk dat ’God’ geen persoon is en in feite niets […]

Zoheid – de bron waarin alles verschijnt

We spreken van – wat we noemen – leegte, of als we andere begrippen gebruiken: Boeddhanatuur, God, hart, geest, het Onnoembare, Zoheid, niet-iets. Het is het absolute nulpunt – de essentie van onze levenservaring waar leven en dood thuis zijn. En die Zoheid brengt alle verschijnselen (dharma’s) voort. Ook bewustzijn met denken, voelen en emoties, […]

Zen – de situatie die we zijn

In dit bestek richt ik me op ons bestaan, als een niet-duurzame expressie van een eeuwige essentie. We leven allemaal dit leven en we leven allemaal dit ogenblik. Goed beschouwd manifesteren we dit leven ten volle en zijn we dit ogenblik, de situatie. Lees hier Zen – de situatie die we zijn

Opgaan in en handelen vanuit het diepste mysterie

De spirituele weg vraagt volharding, toewijding en een groot verlangen. De weg naar binnen is een lange weg, met perioden die we als ‘dor’ kenmerken, perioden waarin niets zinvol lijkt en alles vruchteloos. Het vertrouwen en het geduld worden veelvuldig op de proef gesteld. We weten niet waarheen de weg ons leidt of wat ons […]