Artikelen door Ben Claessens

Een spirituele reis in cirkels

Je bestaan ervaren als een spirituele beleving, vergt – in de meeste gevallen – de innerlijke drang, een diep verlangen tot zoeken naar de essentie ervan door af te dalen in het bewustzijn en door te dringen tot de kern, de volstrekt open en onbepaalde ruimte die dit bestaan in diepste zin kenmerkt. Ik benadruk […]

Laat je niet misleiden, verdwaal niet – pel de ui

Spirituele wegen kunnen zeer verwarrend zijn, wellicht onnodig verwarrend, vooral omdat ze niet zelden zo de nadruk leggen op de grondleggers en specifieke terminologie die door de grondleggers en de opvolgers worden gebezigd. En door de enorme variëteit aan interpretaties van navolgers en opvolgers. Zoekers naar de zin der dingen worden op die manier niet […]

Nieuwsbrief ENSŌ | ZEN CIRCLE | juni 2022

Geachte cursist(e), relatie, Dit voorjaar onderging een tweetal cursisten, Edith en Frank resp. in Lelystad en in Gorssel, in het bijzijn van hun naaste, de traditioneel boeddhistische Jukai Ceremonie en daarmee de wijding tot boeddhist. Een bijzondere en intieme ceremonie met een duizenden jaar oude traditie. Op 29 april 2022 overleed Marina Poussart. Met haar […]

Het ‘Onnoembare’ volgens het Geheime Boek van Johannes

Het is onbeschrijflijk Want het is niemand gelukt deze Kracht te beschrijven Het is onnoembaar Want niemand is deze Kracht vooraf gegaan In het boeddhisme wordt veelvuldig verwezen naar wat we boeddha-natuur noemen. We vertalen het ook wel als sunyata, wezenskern en wijzen op de varianten in andere culturen: God, Allah, Atman enz. Het zijn […]

Woorden doen ertoe

Woorden doen ertoe. Vraag het diegene aan wie de liefde verklaard wordt, aan hen die worden opgehemeld en hen ons op ons woord geloven en vertrouwen. Maar ook aan diegenen die gepest worden, bedreigd of uitgescholden, aan hen die keer op keer horen hoe weinig waard ze zijn en ongewenst. Woorden doen ertoe. Waarom anders […]

Realisatie en het voorleven ervan

Realisatie en het voorleven van die realisatie – die realisatie op een spiritueel pad als Zen is verreikend en alomvattend. De beoefening is daar in het alledaagse leven handen en voeten aan te geven, met andere woorden, het inzicht (van geen-inzicht) vruchtbaar laten zijn. Realisaties kunnen zijn het hele verleden in een eeuwig fundamenteel open […]

De toetssteen van ware vrijheid is gedeelde vrijheid

Zoveel zielen, zoveel interpretaties van het thema ’vrijheid’, alleen…ware vrijheid is niet zozeer een thema als wel een ervaring. Een zeer kostbare en onvervangbare ervaring van ‘iets’ dat eenieder van ons gegeven is, want inherent aan onze wezenskern. Hier wordt niet bedoeld de vrijheid om te zeggen wat je wilt of wat je denkt (hoewel […]