Artikelen door Ben Claessens

Ons lichaam is de Poort van Verlichting

Dit lichaam zelf is de poort van verlichting. Terugkeren naar het lichaam is in zen een wijze van beoefening. Terug naar je ademen bijvoorbeeld. En je laten meevoeren door de  natuurlijke cadans ervan. Of je in situaties afvragen: wat zie ik? Wat hoor ik? Wat proef ik? en vervolgens ook: Wie of wat is het […]

Gedicht

In iedere handeling, in elke  gedachte, In al ons gevoel schuilt het onmetelijke, het Al-omvatbare Het is de kracht, de troost De liefde, de grond waarin we allen zijn het is ons zien, ons spreken en aanraken Ons bewegen en bidden Het licht in onze ogen Wij zijn als klei in de handen Van het […]

Nieuwsbrief Zen Cirkel Lelystad december 2018

Op de drempel van 2018 en 2019 is de laatste nieuwsbrief van Zen Cirkel Lelystad van dit jaar samengesteld. Met een tekst en de agenda voor de eerste helft van 2019. Voor de nieuwsbrief, klik hier voor  de Zen Cirkel Nieuwsbrief dec 2018 Ik wil eenieder danken voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar. We […]

Nieuwjaarsgroet voor het beroepsonderwijs 2018-2019

Deze brief schreef ik als hoofdredacteur van onderwijsplatform Profiel voor het beroepsonderwijs. We functioneren allen, ieder als een uniek individu, in een gemeenschap waarvan we in alle opzichten volledig afhankelijk zijn, een samenleving die vraagt om onze betrokkenheid, om onderhoud, om dagelijks te werken ten behoeve van de fragiele samenhang waarin alles kan functioneren. Die […]

Angst – de parabel van de poortwachters

We kennen het wel, situaties die aanvoelen alsof je voor een poort staat waar je voor terugdeinst, een plek (vraag, kwestie), een situatie waar je tijdelijk kunt vastzitten. Zen nodigt uit, daagt uit, leidt je dieper naar onbekende delen van jezelf. In zen wordt wat vertrouwd is steeds weer verlaten, om het ongebaande, het ongewisse […]

Boeddhisme, Christendom – een weg van mens-wording

De directheid van Boeddhanatuur, die natuurlijke scheppende en verbindende kracht ervaren, vraagt om een proces van innerlijke verstilling, je zintuigen openen en leren alle geluid en prikkels, emoties, gevoelens en gedachten die opkomen te laten voor wat ze zijn. Zo kan in de meditatie de door onrust vertroebelde geest steeds weer verhelderen. We oefenen ‘gelatenheid’, […]

Mildheid – een wonderlijke, verbindende kracht

Tijdens een persoonlijk onderhoud in een zenretraite gaf een van de deelneemsters blijk van een tamelijk strenge houding jegens zichzelf. ‘Wat dacht je ervan  ‘mildheid’ te betrachten?,’ vroeg ik. Ze keek me verwonderd aan en zei: ‘Daar heb ik geloof ik niet zoveel van mee gekregen’. ‘Maar als aangeboren vermogen is het in potentie volop […]