Artikelen door Ben Claessens

Spirituele begeleiding kent geen ‘middelaars’

Alle religies zijn ooit ontstaan om de mens op weg naar die fundamentele ervaring te leiden. In de grote religies is dat verloren gegaan. Het zijn vooral de kleine marginale mystieke tradities binnen die religies die dit voortzetten, niet zelden tegen de verdrukking in. Het monddood maken van mystici binnen sommige religieuze stromingen is al […]

Wat brengt jou terug in je lichaam?

Het ‘juiste’ staat in de spiritualiteit niet voor het tegenovergestelde van ‘verkeerd’. Het ‘juiste’ overstijgt als het ware het oordeel van goed en fout, het overstijgt de tegenstellingen. ‘Juiste’ is een kwaliteit van eenheid, verbondenheid. In het boeddhisme kennen we het 8-voudige pad als een van de vier Edele Waarheden, als weg uit de bevangenheid […]

Het lichaam is een evolutionaire geheugenbank

We zijn geneigd het geheugen en de werking ervan te zoeken in de hersenen, maar het is met name ons lichaam dat ‘herinnert’. Onze hersenen helpen bij de verwerking ervan. Het lichaam herinnert zich enerzijds wat het ‘is’, namelijk manifestatie van Licht, open en onbepaald, onbegrensde natuur. Anderzijds verwerkt het de bewegingen van dat Licht […]

We zijn onszelf een mysterie

Misschien wel een van de meest fascinerende ervaringen op het zenpad, is dat, naarmate het lijkt of het bestaan helderder en concreter – in feite onmiddellijk en zonder tussenkomst – wordt, het mij elk idee erover ontneemt. Wat is het dat ons beweegt? Wie of wat is het dat hoort, denkt, spreekt, aanraakt, ziet? Terwijl […]

Vrede van het hart is geen ‘akkoord’ – het is de ervaring van het Ene waarin alles oplicht en weer verdwijnt

Spiritualiteit is het zoeken naar en ervaren van het Ene dat ligt onder alles wat in ons leven oplicht, wat we in de onmiddellijkheid van hier en nu ervaren, al onze vreugde en verdriet, oorlog en vrede. Het zijn deze tegenstellingen waarin de mens zich verliest en mee identificeert en een (niet bestaande) kloof tussen […]

Bij het overlijden van Guus Hellegers (1937 – +2019)

Op 7 februari jl overleed in Steggerda onze dierbare vriend en kunstenaar Guus Hellegers. Guus overleed thuis na een ziekbed van enige weken in het bijzijn van zijn vrouw Marion en hun twee kinderen. Guus was een kunstenaar met een grote bekendheid. Door heel Nederland staan beelden van hem op openbare plaatsen. De afgelopen jaren waren […]

Ons lichaam is de Poort van Verlichting

Dit lichaam zelf is de poort van verlichting. Terugkeren naar het lichaam is in zen een wijze van beoefening. Terug naar je ademen bijvoorbeeld. En je laten meevoeren door de  natuurlijke cadans ervan. Of je in situaties afvragen: wat zie ik? Wat hoor ik? Wat proef ik? en vervolgens ook: Wie of wat is het […]