Artikelen door Ben Claessens

Workshops | De Vrouwelijke Voorouders van Zen

Zen gaat vaak over patriarchen en mannelijke beoefenaars. Echter, in de loop van de eeuwen zijn er ook veel vrouwelijke beoefenaars geweest: matriarchen en vrouwelijke zenleraren. Daarnaast zijn er allerlei geschiedenissen van vrouwen die beoefenden in het dagelijks leven, temidden van de gezins- en familiebeslommeringen; of die een eigen bedrijf hadden, ZZP-er waren. Hoe herkenbaar […]

ENSŌ | ZEN CIRCLE Nieuwsbrief II oktober 2022

Beste cursist, relatie, In het voorjaar nam de leiding van de Benedictijner St. Willibrordsabdij het besluit om, na zo’n vier decennia elk jaar een programma met Zenweekenden te hebben aangeboden, per 1 januari 2023 te starten met een nieuw jaarprogramma, met de titel Abdijweekenden Abdijhoeve Bethlehem Zie voor het hele bericht en de nieuwe brochure […]

Het belang van zelfonderzoek – ken jeZelve

Spiritualiteit staat, zoals Johannes van het Kruis het noemde, ‘afdalen in jezelf’. Hij doelde daarmee op afdalen in je bewustzijn en daarmee in je vermogens tot denken en het geheugen. Afdalen (door meditatie/contemplatie) is een proces van jaren. Tijdens dat proces belanden we in onbekende en ongekende lagen die direct van invloed zijn op ons […]

Mahatma Gandhi – Geweldloos optreden

Door zijn niet aflatende strijd in de vorm van geweldloos verzet (ahimsa) tegen onderdrukking, eerst in Zuid-Afrika tegen het blanke regime, en later in zijn strijd tegen de Britse overheersing in India, werd Mahatma Gandhi wereldberoemd. Zijn leven lang zette hij zich in voor een wereld waarin sprake was van meer gelijkheid, verdraagzaamheid, individuele ontwikkeling […]

Wegen van bevrijding

Spiritualiteit wordt dikwijls in verband gebracht met het realiseren van tal van deugden en beoefening van voornemens. Alle grote religies kennen talrijke verzamelingen van (te realiseren en te bereiken) zienswijzen, eigenschappen, gedragsaspecten enz. Onderliggend aan al dit is, wat mij betreft, de ene grote realisatie, namelijk bevrijding uit de cirkel van oorzaak en gevolg (het […]

Een spirituele reis in cirkels

Je bestaan ervaren als een spirituele beleving, vergt – in de meeste gevallen – de innerlijke drang, een diep verlangen tot zoeken naar de essentie ervan door af te dalen in het bewustzijn en door te dringen tot de kern, de volstrekt open en onbepaalde ruimte die dit bestaan in diepste zin kenmerkt. Ik benadruk […]