Zen gaat vaak over patriarchen en mannelijke beoefenaars. Echter, in de loop van de eeuwen zijn er ook veel vrouwelijke beoefenaars geweest: matriarchen en vrouwelijke zenleraren. Daarnaast zijn er allerlei geschiedenissen van vrouwen die beoefenden in het dagelijks leven, temidden van de gezins- en familiebeslommeringen; of die een eigen bedrijf hadden, ZZP-er waren. Hoe herkenbaar is dat wel niet voor ons, beoefenaars in de 21e eeuw met een praktijk in het dagelijks leven! We hoeven het wiel niet uit te vinden, maar hebben naast onze ‘grootvaders’ ook ‘grootmoeders’ die ons inspiratie kunnen bieden op onze weg.

Wil je hier meer van weten, dan ben je welkom bij  de bijeenkomsten over de Vrouwelijke Voorouders van Zen. Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Ineke Vogel. Je kunt je per keer opgeven, maar wel graag enige tijd van tevoren in verband met ruimte en planning.
Telefoonnummer/app: 06 3843 3863
Mail: inekevogel777@gmail.com

Data bijeenkomsten:      zondag 19 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei 2023

Tijd:                                    14.15 – 16.15 uur

Plaats:                                Leiden

Kosten:                              op basis van dana (donatie)

Aanmelding:                      opgave vooraf

Begeleider: Ineke Konin Vogel, formeel leerling van Genko Roshi en door hem tot Shuke (thuisloze) gewijd.

Beste cursist, relatie,

In het voorjaar nam de leiding van de Benedictijner St. Willibrordsabdij het besluit om, na zo’n vier decennia elk jaar een programma met Zenweekenden te hebben aangeboden, per 1 januari 2023 te starten met een nieuw jaarprogramma, met de titel Abdijweekenden Abdijhoeve Bethlehem

Zie voor het hele bericht en de nieuwe brochure
Nieuwsbrief Enso Zen Circle II oktober 2022

Ik wens jullie al het goede,

Ben Sensei