De spirituele weg vraagt volharding, toewijding en een groot verlangen. De weg naar binnen is een lange weg, met perioden die we als ‘dor’ kenmerken, perioden waarin niets zinvol lijkt en alles vruchteloos. Het vertrouwen en het geduld worden veelvuldig op de proef gesteld. We weten niet waarheen de weg ons leidt of wat ons op dit pad beweegt. Maar al naar gelang we vorderen op de weg vergroten we en verdiepen we, met vallen en opstaan, het vertrouwen in en de intimiteit en de afstemming met de weg die ons leven is. Zodra we leren ons werkelijk open te stellen voor de kracht die ons leven schenkt, valt alles ons toe.

Wat ons leven schenkt, is wat ons in al onze stappen beweegt, het is de onzichtbare kracht die zich in alles manifesteert – in alles van vorm en naam. Het is deze kracht die een onlosmakelijke verbondenheid betekent met en tussen alles en die de kracht en het wonder van mededogen en vergeving bewerkstelligt.

Ons afwenden van die weg van eenheid brengt emoties en gedachten van verdeeldheid, ons toewenden, herstelt die eenheid en laat ons delen in de kracht van de liefde. Daarin ligt dus het geheim – in de mate waarop we ons kunnen en durven openstellen, de mate waarin we onszelf kunnen laten ‘vallen’ in de onmetelijke en peilloze diepte van de scheppingskracht waarvan we zelf de expressie zijn. Dat is waarom we het ‘thuiskomen’ en ‘wedergeboorte’ noemen. Het is de her-innering aan wat we zijn, aan waar vandaan we komen en waarheen we gaan. Niet in de tijd gezien, maar hier en nu, in ieder moment.

De scheppingskracht die we Boeddhanatuur of God noemen is ons nader dan wij onszelf en omdat we er niet bij kunnen en we onszelf er alleen aan kunnen overgeven, is en blijft het een mysterie, is en blijven we onszelf een mysterie. Nee, we kunnen onszelf niet kennen, hoezeer we onszelf ook kleden met namen, titels, deugden en voornemens, we weten het niet.

Dit pad en dit mysterie staat niet op afstand van ons leven – het manifesteert zich in iedere stap op de weg, in al ons doen en laten en het is onze opgaaf dit doen en laten op te dragen aan het mysterie waarin we met de medemens en alles wat is één zijn. Daarom gaan we de weg uiteindelijk niet voor onszelf maar staat die ten dienste van de ander en van alles wat is. Telkens weer vermoeien we ons de verdeeldheid te laten en de eenheid te wekken en vandaaruit te handelen, te denken, te luisteren en te spreken. Juist omdat al onze vermogens, ons lopen en ons ademen, enkel in en door en met de scheppingskracht, de Boeddhanatuur, kunnen plaatsvinden, is onze beoefening erop gericht ons voor die natuur open te stellen conform het credo Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede. Waarbij wat we ‘Wil’ noemen geen menselijke wil is maar staat voor de totale scheppingskracht die ons beweegt. Zodra we ons open stellen worden we opgenomen en bewogen door die kracht. We leven dankzij, in en door die kracht en derhalve spreekt het voor zich dat het ons beweegt en leidt en dat, wanneer we er werkelijk gehoor aan kunnen geven, we ons ermee willen afstemmen en opgaan in de diepste verbinding met alles, in dat wat we liefde en mededogen noemen.

 

Het retraiteweekend van 11-13 september 2020 in de Abdijhoeve (met in totaal 17 deelnemers) was coronaproof ingericht – afstand houden van elkaar en in de speciaal ingerichte eetzaal en tijdens meditatieperioden in de zendo, geregeld de handen wassen en gebruik maken van de electronische desinfectiehouders.

De retraite in de Abdijhoeve was heel goed georganiseerd. Niet de zenzolder maar een nieuwe conferentieruimte op de begane grond werd ingericht als zendo. Een bijkomend voordeel was het mooie weer wat de gelegenheid gaf om veel buiten te zijn en zelfs een meditatie buiten in het nieuw ingerichte binnenplein van de oude hoeve te houden.Het persoonlijk onderhoud met de deelnemers tijdens de meditatiesessies kon ook in de openlucht worden gehouden. In de eetzaal zaten per tafel twee deelnemers tegenover elkaar. er was een buffet voor thee/koffie en beleg. Brood en warme maaltijden werden uitgeserveerd door de gastheer, Arco. Tafel voor tafel konden de deelnemers hun maaltijd samenstellen en laten serveren.

Waar voor de coronaperiode deelnemers zorgden voor gezamenlijk afruimen en dekken van tafels en voor de afwas werd nu alles door de gastheer zelf gedaan, daarbij geholpen door de apparatuur in de nieuwe spoelkeuken.

Wat opviel was de rust en overzichtelijkheid in de nieuwe ‘orde’. Mogelijk bieden de opgelegde maatregelen aanknopingspunten en handvatten om ook na de coronatijd mee verder te gaan.

Doorheen het spirituele proces werken we met en aan onszelf. Het bewustzijn wordt aangeboord en groeit, grenzen verschuiven. Er ontstaat bewustzijn over het eigen denkvermogen, over het gegeven dat de buitenwereld niet buiten maar in ons werkzaam is, over hoe emoties en gevoelens onze oordelen en meningen over die buitenwereld inkleuren, over onze verantwoordelijkheid voor het handelen in die wereld, over het idee van verleden, heden en toekomst en dat al dat feitelijk hier en nu plaatsvindt. Het is een pad van fasen waarin in feite herinneringen worden gewekt die we vergeten waren.

De intentie is thuiskomen, hier, in dit lichaam, in deze werkelijkheid van deze ene geest. Thuiskomen in een Licht dat eeuwig is en de bron van alle verschijnselen. De vrucht van het spirituele betreft twee grote ervaringen
– we ervaren hoe alles maar dan ook alles in de evolutie heeft geleid tot dit moment. Het maakt diverse lijnen zichtbaar: een familielijn, onze voorouders, die ons een werelds thuis geven.
– en we groeien in een spirituele lijn, in het Zenboeddhisme is dat de lineage van Patriarchen die de Leer overdroegen aan hun opvolgers (in de Zenlijn zijn het er 83, wanneer de zeven voorouders voorafgaande aan de Boeddha niet meetellen).

Die twee lijnen komen samen in jou en in mij. Je kan die lijnen uittekenen in een driehoek, met als punten de familietraditie, de spirituele traditie en jouzelf. Al dit komt samen in jou en werkt uit in de geest waarin je leeft en werkt.

De spirituele traditie manifesteert in feite het Licht zelf. De familielijn omvat de personen in je wereldse leven van wie je afstamt en met wie je opgroeit en verbonden bent en blijft, je genetische kenmerken en patronen en condities. En al dat komt in jou en in mij samen, in ieder van ons op een unieke wijze. Het toont de wonderlijke ervaring van onlosmakelijke verbindingen en de enorme invloed van mensen, omgeving, gebeurtenissen en de voorgeschiedenis op ons functioneren. We worden bewogen door het Licht en door alles wat daarin verschijnt en beweegt, maar het zijn de persoonseigen vermogens  die bepalen hoe we op onze levensweg worden bewogen – hoe we handelen, hoe we ons ontwikkelen, hoe we omgang met de kostbare erfenis die ons met dit bestaan ten deel valt.

Foto: Enver Güçlü – Unsplash