De naam Zenschool Ensō – Zen Circle is niet zomaar. Het is een naam die voortkomt uit Zen Cirkel Lelystad. Voor mij persoonlijk kent de cirkel vele betekenissen. De cirkel is kosmisch – onbegrensd en heel concreet ons leven. Het is zonder begin, zonder einde, ieder moment volkomen open. Het symboliseert de lange weg van je huis verlaten op het Zenpad en uiteindelijk weer thuiskomen. Maar ook – ons leven, ons bestaan gebeurt in een cirkel van onlosmakelijke verbondenheid met alles en iedereen. Die verbondenheid helpt ons in alles wat we doen en maakt ons tot wie we zijn. De cirkel is onze voedingsbron, onze levenslijn. De herkenning van die fundamentele verbondenheid brengen we onvermijdelijk tot uiting in wat we doen en denken. Het is die herkenning waardoor we onszelf in de ander en in alle dingen zien, die ons geweten voedt, die mededogen wekt, die tot diepe dankbaarheid aanleiding geeft. Het niet herkennen van die verbondenheid kan gemakkelijk leiden tot enige vorm van geweld jegens anderen en daarmee jegens jezelf. In fundamentele verbondenheid zijn we de ander, dat is de betekenis van ‘fundamenteel’. De cirkel is een symbool voor meditatie, contemplatie – we geven er expressie aan, we dragen de cirkel met ons mee.

Foto: June Wong – Unsplash

Shared from BBC: The future may be set in stone
BBC Woensdag 5 Februari 2021
Physics suggests that the future has already happened.

Our intuition tells us that the future can be changed, but Einstein’s theory of relativity suggests that there is no real difference between the future and the past. The future, present and past may actually not be as different as we think, says science writer and astrophysicist Adam Becker. He explains this mind-bending idea to Michael Marshall and Melissa Hogenboom, with help from the animators at Pomona Pictures.

Twee jaar duurde de renovatie en de uitbreiding van het Stiltecentrum Bethlehem van de Benedictijner abdij in Doetinchem, dat in die tijd ook een naamsverandering onderging: Abdijhoeve. In december jl werd de afronding gemarkeerd met de plaatsing in een voormalige schuurdeur van een bijzonder glas-in-lood raam. Abt Henry Vesseur vertelt erover: ‘Er is het nodige aan denk- en tekenwerk aan vooraf gegaan. Het eindresultaat zou je kunnen samenvatten met: de schepping van de wereld. Het Bijbelse verhaal van de schepping uit Genesis, hoofdstuk 2 past hier heel goed bij: “De Heer God liet uit de  grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad.” Als ik naar het raam kijk zie ik drie dimensies: de aarde, boven de aarde en de lucht. De boom staat  geworteld in de grond waarin ook allerlei zaad ontkiemt. Daarboven groeien bloemen en planten en de blauwe lucht completeert het geheel.  Tussen aarde en hemel zijn verschillende jakobsladders opgericht die de verbinding van natuur en bovennatuur symboliseren. In de Regel van Benedictus neemt de ladder van de nederigheid een belangrijke plaats in: de monnik klimt op naar de top van de volmaakte liefde door af te dalen in deemoed en zich te verzoenen met zijn menselijke broosheid. Net als de boom moeten wij geaard zijn: geworteld staan in onze menselijkheid,
maar met onze kruin in de hemel staan: verbonden met de Eeuwige. In die zin straalt het raam ook eenheid uit.’

Marina Poussart was al die jaren nauw betrokken bij ontwerp en vervaardiging van het raam. Zij stuurde deze informatie erover toe: ‘Het raam is ontworpen en gemaakt door Atelier Ruiten uit Sittard-Geleen. Glazenier Harrie Ruiten en een aantal van zijn leerlingen (Jean Colen, Rob Koenders, Marina Poussart Cor Kremers en Brigitte Thielen) hebben er tweeënhalf jaar aan gewerkt. Het raam vertelt meerdere verhalen. Genesis is er in te vinden maar ook de Jacobsladder. De levensboom kun je ook zien als een labyrint van een eindeloze lijn. De kijker kan zijn eigen verhaal zoeken of maken.

Het hart van het raam is ‘gefused’. Een techniek waarbij kleine stukjes gekleurd glas op het glas gesmolten worden. Een deel van het glas is bewerkt met grisaille waardoor de structuur van het reliëfglas benadrukt wordt en het gekleurde glas een dimensie extra krijgt door de schilderachtige lijnen. Naast het grote raam hangt een kleiner glas in lood object. Een Sedes Sapientiae, zoals er op meerdere plekken in het klooster te vinden is, in een ontwerp van Jean Colen. De drie cirkels symboliseren Maria, het Jezuskind en de wereldbol.’

De boom bevat in het centrum enkele spirituele regels. Voor een ervan werd Ben Sensei aangezocht. Zijn gedachte in het raamwerk is: Van de eeuwige Bron is niets en niemand uitgesloten. Na 15 jaar begeleiding van retraites in de abdij leidde hij in november jl de laatste retraite.