Voor informatie / vragen / cursusaanmeldingen / boek bestellingen kunt u mailen

Ben Claessens Sensei
monnik, priester en leraar in de Soto Zentraditie

Rekeningnummer
NL87 INGB 0001 8696 81