Ensō – Zen Circle – sinds 2006

De huidige landelijke coronamaatregelen bieden weer ruimte voor bijeenkomsten.

  • Being You – online meditation

CREA Universiteit van Amsterdam | Docent(en) LISANNE CLAESSENS EN SILKE HOPPE

Zes weken | Tijd ma 17:30 – 19:00 | Startdatum zie website

Zentraining Ensō – Zen Circle – najaar 2021

Ben Sensei geeft les cq begeleiding bij:

Raadpleeg voor alle events van Ensō – Zen Circle de Agendapagina

De diepere betekenis van de Zen training

Shushogi van Dogen Zenji (19 January 1200 – 22 September 1253)

Reguliere zenavonden per september 2021

  • Dinsdagavond Zen – elke twee weken (14 sept – 21 dec 8 bijeenkomsten)

De eerste avond is op dinsdag 14 sept a.s.
Laatste avond 21 dec a.s.
Locatie: Hofstede 100, Lelystad
Tijd: van 19.30-21.00 uur

Kosten voor de periode jan – juni 2020 (8 avonden):  € 84,00.
te betalen via reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de training, workshop cq seizoensdeel waar voor de betaling gedaan wordt.

  • Woensdagavondzen (vaste groep – vind in deze tijd plaats via Zoom)

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie 
Deze avonden zijn  3-4-wekelijks en lopen sinds 2007 met een vaste groep cursisten.

Let op: In het seizoen sept 2021 – juni 2022 is er geen cursus tijdens schoolvakanties in de regio Noord. De zomerpauze vanaf di 22 juni 2021 tot begin september 2021

Aanmelding 

Via het contactformulier op deze website, klik hier

*

Soetra Lofzang op de ene heldere Aanwezigheid
van Ensō – Zen Circle

De Boeddha, ene heldere Aanwezigheid
toont zich in alles en in iedereen.
De Boeddha zien, is jezelf zien in alles
En alles in hun onverbrekelijke
eenheid en samenhang
Alleen aan een open geest openbaart
Zich harmonie en natuurlijke
ordening van onze Weg.
Ik oefen mij in een open en onbezoedelde geest,
voor het juiste onderscheid en om ruimte te geven aan
grote compassie
als zijnde de zuivere expressie
en bloem van dit bestaan.

*

Zensesshins|stilteretraites Ensō – Zen Circle

Hooischuur – Abdijhoeve van de Benedictijner abdij Doetinchem

o.l.v. Ben Hui-Chao Sensei

2022

Retraite van donderdag 26 mei – zondagmiddag 29 mei 2022
(zie hieronder informatie en aanmeldmogelijkheid)

2021

Retraite donderdagmiddag 30 sept – zondagmiddag 3 okt 2021
Kosten voor deelname per retraite pp € 355,00 all-in. Aanmelding via de website

Na de inschrijving wordt je verzocht tevens € 75,00 als borg te betalen en het resterend bedrag uiterlijk 9 weken voor het begin van de sesshin via IBAN nummer NL87 INGB 0001 8696 81
t.n.v. B. Claessens o.v.v. Naam + Sesshin | Jaar | Voorjaar of Najaar.

Voor alle informatie klik hier

Zie de foto van het glas-in-lood raam. Het raam in de nieuwe Hooischuur werd in december 2020 geplaatst. Daarmee werd een twee jaar durende renovatie afgesloten. Het raam bevat enkele spirituele regels, een ervan is van Ben Sensei die van 2006-2020 retraites in de abdij leidde: ‘Van de eeuwige bron zijn niets en niemand uitgesloten’.
Ben Sensei begeleidde van 2006 tot eind 2020 elk jaar 4 tot 5 zen-stilteretraites in het officiële programma van de Abdijhoeve van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvatte een voor het westen bijzonder samengaan van zenbeoefening en christelijke traditie.
Klik hier voor de blog met een toelichting over die bijzondere jaren.

Individuele begeleiding

Ben Sensei geeft individuele begeleiding en persoonlijk onderhoud. Kosten € 55,00 per uur.
Tijdens de coronacrisis gebeurt dit via mail, telefoon of skype. Per juli 2020 kunnen weer afspraken worden gemaakt waarbij in ontmoetingen de coronaregels in acht worden gehouden. Zie hier de regels van de overheid.
Voor informatie, kosten en afspraken via het contactformulier op deze website.

Voorwaarden

De retraites in Doetinchem vallen onder de verantwoordelijkheid van de St.Willibrordsabdij. Deelname aan de cursussen van Ensō – Zen Circle gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie volgt de voorwaarden van Stichting Izen. Voor meer hierover, zie de voorwaarden hieronder. Voor de Algemene voorwaarden van stichting Izen klik Algemene voorwaarden Stichting Izen- aug 2014

2021

Zen dag Gorssel

Op uitnodiging van de Zen groep Gorssel
26 juni 2021 – Van 09-17.00 uur

2020

Workshops aan de UvA – CREA

Met enige regelmaat werden tussen 2018-2020 door Ensō – Zen Circle voor studenten op de woensdagochtenden meditaties in het CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam begeleid, dit i.s.m. Lisanne Claessens die de workshop-serie eind 2017 initieerde. Voor meer informatie kijk op MeditationOnCampus

Vorige workshops
Klik Vorige workshops voor een overzicht


Pauze tijdens een workshop in Lith, Noord-Brabant

In onze beoefening reciteren we de Soetra van Ensō – Zen Circle als inspiratie. Klik hier.