Ensō – Zen Circle – sinds 2006

Zentraining – voorjaar 2020

Ben Sensei geeft les cq begeleiding bij:

Raadpleeg voor alle events van Ensō – Zen Circle de Agendapagina

Extra mededeling:
In verband met de coronacrisis zijn alle activiteiten vanaf april tot eind juni geannuleerd.

Reguliere zenavonden

  • Dinsdagavondzen – elke twee weken (op de even weeknummers)

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we ‘Alle dagen Zen’, van zenlerares Joko Beck
De eerste avond is op 7 januari a.s.
Laatste avond 26 juni a.s.
Locatie: Hofstede 100, Lelystad
Tijd: van 19.30-21.00 uur

Woonkamer-Zen

Kosten voor de periode jan-juni 2020 (13 lessen):  € 91,-.
te betalen via Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de training, workshop cq seizoensdeel waar voor de betaling gedaan wordt.

  • Woensdagavondzen

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we ‘Alle dagen Zen’ van Joko Beck, we duiden tevens de Bergrede en bezoeken een theatervoorstelling over Etty Hillesum.
Deze avonden zijn  3/4-wekelijks en lopen sinds 2007 met een vaste groep cursisten.

Let op: In het seizoen sept 2019- juni 2020 is er geen cursus tijdens schoolvakanties in de regio Noord. De zomerpauze vanaf di 23 juni tot di 1 september 

Aanmelding

Via het contactformulier op deze website, klik hier

stiltecentrum

Stilteretraites 2020
Abdijhoeve Betlehem
Benedictijns centrum voor meditatie, toerusting en studie

Sinds 2006 begeleidt Ben Sensei per jaar 4-5 zen-stilteretraites in het officiële programma van de Abdijhoeve Bethlehem van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvat een voor het westen bijzonder samengaan van zenbeoefening en christelijke traditie. Het centrum wordt in 2019-2020 gemoderniseerd en uitgebreid. Voor het jaarschema van de zenretraites in de Abdijhoeve Betlehem in 2020 klik zenretraites in Abdijhoeve Betlehem in 2020

Info en aanmelding via https://willibrordsabdij.nl

Eind 2020 sluit Ben Sensei na 15 jaar de begeleiding van retraites in de Abdijhoeve af. Klik hier voor de blog met een toelichting daarover.

Individuele begeleiding

Ben Sensei geeft individuele begeleiding en persoonlijk onderhoud –
Tijdens de coronacrisis gebeurt dit in ieder geval tot eind juni uitsluitend via mail, telefoon of skype. Voor informatie, kosten en afspraken via het contactformulier op deze website.

Voorwaarden

De retraites in Doetinchem vallen onder de verantwoordelijkheid van de St.Willibrordsabdij. Deelname aan de cursussen van Ensō – Zen Circle gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie volgt de voorwaarden van Stichting Izen. Voor meer hierover, zie de voorwaarden hieronder. Voor de Algemene voorwaarden van stichting Izen klik Algemene voorwaarden Stichting Izen- aug 2014

2020

ANNULERING:

Twee workshops – op zaterdagmiddag 2 mei en 27 juni 2020 

Thema: Eeuwigheid & tijdelijkheid
Begeleiding: Ben Claessens Sensei

Locatie: Het Graalhuis, Nieuwe Gracht 51, Utrecht.
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Kosten: € 45,00 – bij bezoek van beide workshop € 75,00.

De middag is samengesteld uit perioden zazen en een teisho/uitwisseling – klik hier
Workshop 2 mei – 27 juni 2020.

De eeuwigheid tart elke beschrijving en drukt zich niettemin uit in wat we ervaren als ons alledaagse leven. Essentie vindt aldus een wonderlijke bestemming in een lichaam van beperkte afmetingen en mogelijkheden, in een bestaan van tijdelijkheid. De spanning die dit veroorzaakt voelen we dagelijks aan den lijve. Dit erkennen, toelaten en voorleven is het thema van de workshops.

Voor aanmelding, ga naar het contactformulier, klik hier

(Het verzoek is om de betaling tijdig te voldoen – NL87 INGB 0001 8696 81 o.v.v. Workshop + datum)

Workshops aan de UvA – CREA

Met enige regelmaat werden tussen 2018-2020 door Ensō – Zen Circle woensdagochtendmeditaties in het CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam begeleid, dit i.s.m. Lisanne Claessens die de workshop-serie eind 2017 initieerde. Voor meer informatie kijk op MeditationOnCampus

Vorige workshops
Klik Vorige workshops voor een overzicht


Pauze tijdens een workshop in Lith, Noord-Brabant

In onze beoefening reciteren we de Soetra van Ensō – Zen Circle als inspiratie. Klik hier.