Ensō – Zen Circle – sinds 2006

Zentraining – voorjaar 2021

Ben Sensei geeft les cq begeleiding bij:

Raadpleeg voor alle events van Ensō – Zen Circle de Agendapagina

Extra mededeling:
In verband met de coronacrisis worden tijdens zenavonden 
in de periode sept-dec 2020 de coronaregels in acht genomen.

Reguliere zenavonden per januari 2021

  • Dinsdagavondzen – elke twee weken 

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we ‘Alle dagen Zen’, van zenlerares Joko Beck
De eerste avond is op 12 januari a.s.
Laatste avond 15 juni a.s.
Locatie: Hofstede 100, Lelystad
Tijd: van 19.30-21.00 uur

Kosten voor de periode jan – juni 2020 (8 avonden):  € 84,00.
te betalen via Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de training, workshop cq seizoensdeel waar voor de betaling gedaan wordt.

  • Woensdagavondzen

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we ‘Alle dagen Zen’ van Joko Beck, we duiden tevens de Bergrede..
Deze avonden zijn  3-4-wekelijks en lopen sinds 2007 met een vaste groep cursisten.

Let op: In het seizoen sept 2020 – juni 2021 is er geen cursus tijdens schoolvakanties in de regio Noord. De zomerpauze vanaf di 22 juni 2021 tot begin september 2020

Aanmelding 

Via het contactformulier op deze website, klik hier

Zensesshins stilteretraites 2021
in de Abdijhoeve van de Benedictijner abdij Doetinchem

Ensō Zen Circle organiseert in 2021 een tweetal retraites (voorjaar en najaar) van drie dagen o.l.v Ben Sensei.

Van 2006 tot eind 2020 begeleidde Ben Sensei per jaar 4-5 zen-stilteretraites in het officiële programma van de Abdijhoeve van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvatte een voor het westen bijzonder samengaan van zenbeoefening en christelijke traditie. Klik hier voor de blog met een toelichting over die bijzondere jaren.

Individuele begeleiding

Ben Sensei geeft individuele begeleiding en persoonlijk onderhoud. Kosten € 55,00 per uur.
Tijdens de coronacrisis gebeurt dit via mail, telefoon of skype. Per juli 2020 kunnen weer afspraken worden gemaakt waarbij in ontmoetingen de coronaregels in acht worden gehouden. Zie hier de regels van de overheid.
Voor informatie, kosten en afspraken via het contactformulier op deze website.

Voorwaarden

De retraites in Doetinchem vallen onder de verantwoordelijkheid van de St.Willibrordsabdij. Deelname aan de cursussen van Ensō – Zen Circle gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie volgt de voorwaarden van Stichting Izen. Voor meer hierover, zie de voorwaarden hieronder. Voor de Algemene voorwaarden van stichting Izen klik Algemene voorwaarden Stichting Izen- aug 2014

2020

Workshops aan de UvA – CREA

Met enige regelmaat werden tussen 2018-2020 door Ensō – Zen Circle voor studenten op de woensdagochtenden meditaties in het CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam begeleid, dit i.s.m. Lisanne Claessens die de workshop-serie eind 2017 initieerde. Voor meer informatie kijk op MeditationOnCampus

Vorige workshops
Klik Vorige workshops voor een overzicht


Pauze tijdens een workshop in Lith, Noord-Brabant

In onze beoefening reciteren we de Soetra van Ensō – Zen Circle als inspiratie. Klik hier.