Zenpraktijk

Traditie en leer van zenboeddhisme worden inmiddels 2400 jaar overgedragen van leraar op student in een redelijk traceerbare lijn (lineage) van inmiddels 85 generaties die voert van India naar China, Korea, Japan, de VS en Europa. Wat wordt onderricht en overgedragen van hart tot hart is de essentie van de Leer, die niets anders is dan de essentie van dit moment. Aldus her-innert en her-ontdekt de zenstudent het eigen leven als zijnde het spirituele pad. Wat we zoeken – onze natuurlijke aard – vindt en vond altijd al expressie in alles en iedereen. De zentraining leidt aldus tot een geestelijke herorientatie naar minder ik-gerichtheid en meer oog en een natuurlijke inzet voor het algemeen belang. Leraren leven in hun begeleiding en onderricht deze oorspronkelijke en ongeboren aard voor.

Verstilling – de stilte die onderricht

Stilte is in spirituele zin niet de tegenhanger van spreken of geluid. In de spiritualiteit is stilte één met spreken en zwijgen. Het betreft hier de stilte als kwaliteit van onze wezenskern die door spreken noch zwijgen kan worden onderbroken maar die gedurende het spirituele proces in zowel zwijgen als spreken een juiste en onverdeelde expressie vindt.

In stiltedagen gaat het om hiervoor ontvankelijk te worden. Ontvankelijk worden voor die innerlijke stilte, de stilte van onze wezensnatuur die alles doordringt en voortbrengt. Stilte is het verbindende wezenlijke en doordringt alles. In innerlijke stilte vindt waarachtige ontmoeting plaats, men dringt door in zichzelf en daarmee in de ander.

Zen Cirkel Lelystad bestaat sinds 2006

Wat sinds 2013 Zen Cirkel Lelystad is, begon in 2006. Begeleider Ben Claessens schreef een kort relaas over die jaren. Klik hier.

Zentraining in Lelystad – periode 2018-2019

Zenavond – eerste dinsdag van de maand

Voor de periode september – december 2018 is er les vanaf de eerste dinsdagavond in september en vervolgens om de twee weken (zie de agendapagina op deze site).
Adres: Hofstede 100, Lelystad.
Tijd: 19.30-21.00 uur. Kosten 60 euro.
Vooraf over te maken naar NL87 INGB 0001 8696 81
o.v.v. ‘Cursusseizoen najaar 2018’.

img_20151227_120220_xx

Woensdagavond (niet wekelijks) 

Deze groep komt dit najaar eens per maand en op vastgestelde data bijeen. De groep begon in 2007-2008.

Let op: In het seizoen sept 2018- juni 2019 is geen cursus tijdens de schoolvakanties in de regio Noord:

zomerpauze 26 juni-2 september
herfstvakantie 23 oktober
kerstvakantie 25 december en 1 januari 2019

Aanmelding

Via het contactformulier op deze website, klik hier

Betaling geschiedt voorafgaand aan de cursustermijnen via overschrijving naar:
Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de cursus, workshop cq seizoensdeel waarvoor de betaling gedaan wordt.

Zenworkshop onder leiding van Maurice Genko Knegtel Roshi

Zaterdagmiddag 1 december 2018
Thema: Commitment en compassie
Commitment is belangrijk op de zen weg, maar waarom? Waar committeren we ons aan en wat komen we tegen als we onszelf committeren? En wat is de relatie tussen commitment
en compassie?
De workshop staat in het teken van het eind juli jl overleden lid van de sangha van Lelystad, Kees Bastiaanse en wordt vooraf gegaan door een korte boeddhistische dienst ter nagedachtenis aan hem.

Programma:
13.00 koffie/thee
13.30 welkom zazen-korte kinhin
14.00 teisho
15.15 pauze
15.30 zazen
16.00 uitwisseling
16.45 afsluiting

De workshop is op de locatie Hofstede 100, Lelystad.
De kosten voor de middag zijn € 45,- over te maken op NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B.
Claessens o.v.v. ‘zenworkshop 2 juni 2018’.
Aanmelding graag via info@zenmeditation.eu

stiltecentrum

Stilte retraites – zensesshins Abdij Doetinchem 2018

Sinds 2006 begeleidt Ben Claessens per jaar 4-5 zenretraites in het officiële programma van het Stiltecentrum van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvat een voor het westen bijzonder samengaan van zenbeoefening en christelijke traditie. Het centrum biedt plaats aan maximaal 22 personen.

Voor het jaarschema van de zenretraites in het Stiltecentrum Betlehem in 2019 hier klikken aub.

Mail voor informatie of aanmelding voor een retraite: stiltecentrum@outlook.com.

Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en de begeleiders van het Stiltecentrum.

Klik hier voor het dagschema tijdens een weekende zenretraite.

Meer over aanmelding en deelname staat op de website van de St. Willibrordsabdij.

2019

Zaterdag 13 april 
Zenintensive van Zendo Jaku Driebergen o.l.v. zenmonnik Ben Claessens
Locatie: conferentiecomplex Samaya, Driebergen

2018

Zenworkshop met Maurice Knegtel Sensei

Thema: Bodhicitta – het verlangen naar ontwaken
Datum: Najaar 2018, ntb

In de workshop komt bodhicitta, ‘het verlangen naar ontwaken’, aan bod. Misschien nog belangrijker dan het ontwaken (sambodhi) zelf, is ons verlangen om te ontwaken. Immers, het is dit verlangen dat ons op weg zet en gaande houdt, door alle fasen van ons proces heen. Voor sommigen is dit verlangen duidelijk gearticuleerd. Voor anderen is het eerder een onbestemde intuitie, dan een wel omschreven drijfveer. Wat beweegt jou op je spirituele pad? En hoe werkt dit verlangen door in je beoefening en je dagelijkse handelen?

Graag nodigen we je uit voor deelname aan deze zenworkshop. De workshop is op de locatie Hofstede 100, Lelystad.

De kosten voor de middag zijn € 45,- over te maken op NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens o.v.v. ‘zenworkshop 2 juni 2018’.
Aanmelding graag via info@zenmeditation.eu

Programma:
13.00 koffie/thee
13.30 welkom zazen-korte kinhin
14.00 teisho
15.15 pauze
15.30 zazen
16.00 uitwisseling
16.45 afsluiting

Raadpleeg voor alle events van Zen Cirkel Lelystad onze Agendapagina


Vorige workshops en events van Zen Cirkel Lelystad 

Klik Vorige workshops voor een overzicht


Pauze tijdens een workshop in Lith,Noord-Brabant