Ensō – Zen Circle – sinds 2006

De huidige landelijke coronamaatregelen gelden tot 20 april a.s.

Being You – online meditation

CREA Universiteit van Amsterdam | Docent(en) LISANNE CLAESSENS EN SILKE HOPPE

Zes weken | Tijd ma 17:30 – 19:00 | Startdatum 12-04-2021

Zentraining – voorjaar 2021

Ben Sensei geeft les cq begeleiding bij:

Raadpleeg voor alle events van Ensō – Zen Circle de Agendapagina

De diepere betekenis van de Zen training

Shushogi van Dogen Zenji (19 January 1200 – 22 September 1253)


Extra mededeling:
In verband met de coronacrisis worden tijdens zenavonden 
in de periode jan-juli 2021 de coronaregels in acht genomen.

Reguliere zenavonden per januari 2021

  • Dinsdagavond Zen – elke twee weken (voorlopig uitgesteld)

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we ‘Alle dagen Zen’, van zenlerares Joko Beck
De eerste avond is op 12 januari a.s.
Laatste avond 15 juni a.s.
Locatie: Hofstede 100, Lelystad
Tijd: van 19.30-21.00 uur

Kosten voor de periode jan – juni 2020 (8 avonden):  € 84,00.
te betalen via Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de training, workshop cq seizoensdeel waar voor de betaling gedaan wordt.

  • Woensdagavondzen (vaste groep – vind in deze tijd plaats via Zoom)

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we ‘Alle dagen Zen’ van Joko Beck, we duiden tevens de Bergrede..
Deze avonden zijn  3-4-wekelijks en lopen sinds 2007 met een vaste groep cursisten.

Let op: In het seizoen sept 2020 – juni 2021 is er geen cursus tijdens schoolvakanties in de regio Noord. De zomerpauze vanaf di 22 juni 2021 tot begin september 2020

Aanmelding 

Via het contactformulier op deze website, klik hier

*

Het volgende tekst is een Bodhisattva-belofte van Sāntideva (8e eeuw, India):

Bodhisattvacharyavatara
Met de wens om alle wezens te bevrijden
Zal ik altijd mijn toevlucht nemen
Tot de Boeddha, dharma en sangha,
Totdat ik volledige verlichting bereik.
Enthousiast gemaakt door wijsheid en mededogen
Nu in tegenwoordigheid van de Boeddha
Breng ik de op volledige ontwaking gerichte geest voort
Voor het welzijn van alle levende wezens.
Zolang de ruimte bestaat,
Zolang er levende wezens zijn,
Zolang hoop ik ook te blijven,
En de ellende van de wereld te verdrijven.

 

Zensesshins 2021 in de Hooischuur – Abdijhoeve van de Benedictijner abdij Doetinchem

In 2021 organiseert Ensō – Zen Circle o.l.v. Ben Sensei een sesshin van 30 sept/3 okt in de Hooischuur, het nieuwe gedeelte van de Abdijhoeve, met name bedoeld voor eigen cursisten en studenten. In de coronatijd is het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 12. Deze retraite zit vol. Aanmelden kan, echter, u wordt dan op een wachtlijst geplaatst. U kunt mailen via deze website.

Kosten voor deelname per retraite pp € 355,00 all-in.

Bij inschrijving wordt je verzocht tevens € 75,00 als borg te betalen en het resterend bedrag uiterlijk 9 weken voor het begin van de sesshin via IBAN nummer NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens o.v.v. Naam + Sesshin voorjaar of najaar.

Voor de retraite 2021 gelden i.v.m. corona vooralsnog speciale voorzorgsmaatregelen en zendo-indeling.

Voor alle informatie klik hier

Van 2006 tot eind 2020 begeleidde Ben Sensei per jaar 4-5 zen-stilteretraites in het officiële programma van de Abdijhoeve van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvatte een voor het westen bijzonder samengaan van zenbeoefening en christelijke traditie. Klik hier voor de blog met een toelichting over die bijzondere jaren.

Zie de foto van het glas-in-lood raam. Het raam in de nieuwe Hooischuur werd in december 2020 geplaatst. Daarmee werd een twee jaar durende renovatie afgesloten. Het raam bevat enkele spirituele regels, een ervan is van Ben Sensei die van 2006-2020 retraites in de abdij leidde: ‘Van de eeuwige bron zijn niets en niemand uitgesloten’.

Individuele begeleiding

Ben Sensei geeft individuele begeleiding en persoonlijk onderhoud. Kosten € 55,00 per uur.
Tijdens de coronacrisis gebeurt dit via mail, telefoon of skype. Per juli 2020 kunnen weer afspraken worden gemaakt waarbij in ontmoetingen de coronaregels in acht worden gehouden. Zie hier de regels van de overheid.
Voor informatie, kosten en afspraken via het contactformulier op deze website.

Voorwaarden

De retraites in Doetinchem vallen onder de verantwoordelijkheid van de St.Willibrordsabdij. Deelname aan de cursussen van Ensō – Zen Circle gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie volgt de voorwaarden van Stichting Izen. Voor meer hierover, zie de voorwaarden hieronder. Voor de Algemene voorwaarden van stichting Izen klik Algemene voorwaarden Stichting Izen- aug 2014

2021

Zen dag Gorssel

Op uitnodiging van de Zen groep Gorssel
26 juni 2021 – Van 09-17.00 uur

2020

Workshops aan de UvA – CREA

Met enige regelmaat werden tussen 2018-2020 door Ensō – Zen Circle voor studenten op de woensdagochtenden meditaties in het CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam begeleid, dit i.s.m. Lisanne Claessens die de workshop-serie eind 2017 initieerde. Voor meer informatie kijk op MeditationOnCampus

Vorige workshops
Klik Vorige workshops voor een overzicht


Pauze tijdens een workshop in Lith, Noord-Brabant

In onze beoefening reciteren we de Soetra van Ensō – Zen Circle als inspiratie. Klik hier.