Ensō – Zen Circle – sinds 2006

Ensō – Zen Circle is per 1-1-2020 de voortzetting van Zen Cirkel Lelystad dat in 2006 begon. Voor een kort relaas over die jaren, klik hier.

Zentraining – voorjaar 2020
De cursussen worden verzorgd door Ben Claessens Sensei

Dinsdagavondzen – elke twee weken (op de even weeknummers)

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we Alle dagen Zen, van Joko Beck
De eerste avond is op 7 januari a.s.
Laatste avond 26 juni a.s.
Locatie: Hofstede 100, Lelystad
Tijd: van 19.30-21.00 uur

Woonkamer-Zen

Kosten voor de periode sept-dec 2019 (8 lessen):  € 56,-.
te betalen via Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de training, workshop cq seizoensdeel waar voor de betaling gedaan wordt.

Woensdagavondzen

Lezen en duiding van spirituele teksten, uitwisseling en meditatie – momenteel lezen we Alle dagen Zen van Joko Beck.
Deze avonden zijn  4-wekelijks en lopen sinds 2007 met een vaste groep cursisten.

Let op: In het seizoen sept 2019- juni 2020 is er geen cursus tijdens schoolvakanties in de regio Noord. De zomerpauze vanaf di 23 juni tot di 1 september 

Aanmelding

Via het contactformulier op deze website, klik hier

Individuele begeleiding

Ben Sensei geeft individuele begeleiding en persoonlijk onderhoud.

Door de bomen het bos weer zien – een exclusief begeleidingstraject

Vanuit veelheid naar eenheid want veelheid = eenheid

We leven vanuit een geest waarin de veelheid – de drukke wereld met zijn eisen, regels, gebeurtenissen en talloze verschijningen – overheerst. En we geregeld letterlijk door de bomen het bos niet meer zien. We zijn vergeten dat we tegelijkertijd staan in een eenheid van eeuwigheid, onze grond waaruit notabene die verwarrende, veeleisende wereldse veelheid oplicht. In een exclusief traject wordt u begeleidt om geleidelijk aan door de bomen het bos weer te ontwaren en daarmee de bron van kalmte en kracht – niet ver weg, maar op de plek waar we zijn, als zijnde het eigen bestaan. Het bos en de bomen verschillen niet, maar zijn één!

Informatie en afspraken via het contactformulier op deze website.

Voorwaarden

De retraites in Doetinchem vallen onder de verantwoordelijkheid van de St.Willibrordsabdij. Deelname aan de cursussen van Ensō – Zen Circle gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie volgt de voorwaarden van Stichting Izen. Voor meer hierover, zie de voorwaarden hieronder. Voor de Algemene voorwaarden van stichting Izen klik Algemene voorwaarden Stichting Izen- aug 2014

stiltecentrum

Stilte retraites 2020
Abdijhoeve Betlehem
Benedictijns centrum voor meditatie, toerusting en studie

Sinds 2006 begeleidt Ben Sensei per jaar 4-5 zen-stilteretraites in het officiële programma van de Abdijhoeve Bethlehem van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvat een voor het westen bijzonder samengaan van zenbeoefening en christelijke traditie. Het centrum wordt in 2019-2020 gemoderniseerd en uitgebreid en biedt momenteel plaats aan maximaal 24 personen (eind 2020 aan ca 30 personen). Voor het jaarschema van de zenretraites in de Abdijhoeve Betlehem in 2020 klik
zenretraites in Abdijhoeve Betlehem in 2020

Info en aanmelding via https://willibrordsabdij.nl

Mail voor informatie of aanmelding voor een retraite: stiltecentrum@outlook.com.

Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en de begeleiders van het Stiltecentrum.

Klik hier voor het dagschema tijdens een weekende zenretraite.

Meer over aanmelding en deelname staat op de website van de St. Willibrordsabdij.

2020

Twee workshops – op zaterdagmiddag 2 mei en 27 juni 2020

Thema: Eeuwigheid & tijdelijkheid
Begeleiding: Ben Claessens Sensei

Locatie: Het Graalhuis, Nieuwe Gracht 51, Utrecht.
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Kosten: € 45,00 – bij bezoek van beide workshop € 75,00.

De middag is samengesteld uit perioden zazen en een teisho/uitwisseling – klik hier Workshop 2 mei – 27 juni 2020.

De eeuwigheid tart elke beschrijving en drukt zich niettemin uit in wat we ervaren als ons alledaagse leven. Essentie vindt aldus een wonderlijke bestemming in een lichaam van beperkte afmetingen en mogelijkheden, in een bestaan van tijdelijkheid. De spanning die dit veroorzaakt voelen we dagelijks aan den lijve. Dit erkennen, toelaten en voorleven is het thema van de workshops.

Voor aanmelding, ga naar het contactformulier, klik hier

(Het verzoek is om de betaling tijdig te voldoen – NL87 INGB 0001 8696 81 o.v.v. Workshop + datum)

2019

Workshops aan de UvA – CREA

Met enige regelmaat werden tussen 2018-2020 door Ensō – Zen Circle woensdagochtendmeditaties in het CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam begeleid, dit i.s.m. Lisanne Claessens die de workshop-serie eind 2017 initieerde. Voor meer informatie kijk op MeditationOnCampus

Raadpleeg voor alle events van Ensō – Zen Circle de Agendapagina

Vorige workshops
Klik Vorige workshops voor een overzicht


Pauze tijdens een workshop in Lith,Noord-Brabant

Tevens geeft Ben Claessens Sensei leiding aan Zazenkai’s van Zendo Jaku in Zeist.

In onze beoefening reciteren we de Soetra van Ensō – Zen Circle als inspiratie. Klik hier.