Moge alle wezens gelukkig en veilig zijn
moge zij geluk ervaren in hun hart – metta sutta

Zenpraktijk

Zen is een her-innering-sweg waarop de beoefenaar geleidelijk volledig doordrongen wordt van het Alomvattende Licht (Aanwezigheid, Boeddhanatuur, Zelf) waarin alles verschijnt en oplicht en niets is uitgesloten. Het licht dat de beoefenaar zelf ten volle manifesteert, vrij laat functioneren en aldus tot expressie brengt.

Traditie en leer van zenboeddhisme worden inmiddels 2400 jaar overgedragen van leraar op student in een redelijk traceerbare lijn (lineage) van inmiddels 85 generaties die voert van India naar China, Korea, Japan, de VS en Europa. Wat wordt onderricht en overgedragen van hart tot hart is de essentie van de Leer, die niets anders is dan de essentie van dit moment. Aldus her-innert en her-ontdekt de zenstudent het eigen leven als zijnde het spirituele pad. Wat we zoeken – onze natuurlijke aard – vindt en vond altijd al expressie in alles en iedereen. De zentraining leidt aldus tot een geestelijke herorientatie naar minder ik-gerichtheid en meer oog en een natuurlijke inzet voor het algemeen belang. Leraren leven in hun begeleiding en onderricht deze oorspronkelijke en ongeboren aard voor.

Verstilling – de stilte die onderricht

Stilte is in spirituele zin niet de tegenhanger van spreken of geluid. In de spiritualiteit is stilte één met spreken en zwijgen. Het betreft hier de stilte als kwaliteit van onze wezenskern die door spreken noch zwijgen kan worden onderbroken maar die gedurende het spirituele proces in zowel zwijgen als spreken een juiste en onverdeelde expressie vindt.

In stiltedagen gaat het om hiervoor ontvankelijk te worden. Ontvankelijk worden voor die innerlijke stilte, de stilte van onze wezensnatuur die alles doordringt en voortbrengt. Stilte is het verbindende wezenlijke en doordringt alles. In innerlijke stilte vindt waarachtige ontmoeting plaats, men dringt door in zichzelf en daarmee in de ander.

Yatha bhuta nana dassana 
Door te kijken met de ogen van een Boeddha

Zen Cirkel Lelystad – actief sinds 2006

Wat sinds 2013 Zen Cirkel Lelystad is, begon in 2006. Begeleider Ben Claessens schreef een kort relaas over die jaren. Klik hier.

Zencursussen – voorjaar 2019

Dinsdagavondzen – elke twee weken
De eerste avond is op 8 januari a.s.
Laatste avond 25 juni a.s.
Locatie: Hofstede 100, Lelystad
Tijd: van 19.30-21.00 uur

Kosten voor de periode januari-juni 2019 (12 lessen):  € 84,-
te betalen via Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de cursus, workshop cq seizoensdeel waarvoor de betaling gedaan wordt.

Woensdagavondzen
De data worden nader bekend gemaakt, raadpleeg de Agenda op www.zeenmeditation.eu


Stilteretraites St.Willibrordsabdij Doetinchem
onder leiding van Eerwaarde Ben Claessens

  • Vrijdag 15 februari – zondag 17 februari
  • Vrijdag 8 maart– zondag 10 maart
  • Donderdag 20 juni – zondag 23 juni

Info en aanmelding via https://willibrordsabdij.nl

 img_20151227_120220_xx
Let op: In het seizoen sept 2018- juni 2019 is geen cursus tijdens de schoolvakanties in de regio Noord:

zomerpauze 26 juni-2 september
herfstvakantie 23 oktober
kerstvakantie 25 december en 1 januari 2019

Aanmelding

Via het contactformulier op deze website, klik hier

Betaling geschiedt voorafgaand aan de cursustermijnen via overschrijving naar:
Ing reknr NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens
o.v.v. uw naam, woonplaats en de cursus, workshop cq seizoensdeel waarvoor de betaling gedaan wordt.

Voorwaarden

De retraites in Doetinchem vallen onder de verantwoordelijkheid van de St.Willibrordsabdij. Deelname aan de cursussen van Zen Cirkel Lelystad gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie volgt de voorwaarden van Stichting Izen. Voor meer hierover, zie de voorwaarden hieronder. Voor de Algemene voorwaarden van stichting Izen klik Algemene voorwaarden Stichting Izen- aug 2014

stiltecentrum

Stilte retraites –
2019
Abdijhoeve Betlehem
Benedictijns centrum voor meditatie, toerusting en studie

Sinds 2006 begeleidt Ben Claessens per jaar 4-5 zenretraites in het officiële programma van de Abdijhoeve Bethlehem van de Benedictijner St. Willibrordsabdij. Het programma omvat een voor het westen bijzonder samengaan van zenbeoefening en christelijke traditie. Het centrum biedt plaats aan maximaal 22 personen.

Voor het jaarschema van de zenretraites in de Abdijhoeve Betlehem in 2019 aub hier klikken.

Data:

  • Vrijdag 15 februari – zondag 17 februari
  • Vrijdag 8 maart– zondag 10 maart
  • Donderdag 20 juni – zondag 23 juni

Info en aanmelding via https://willibrordsabdij.nl

Mail voor informatie of aanmelding voor een retraite: stiltecentrum@outlook.com.

Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en de begeleiders van het Stiltecentrum.

Klik hier voor het dagschema tijdens een weekende zenretraite.

Meer over aanmelding en deelname staat op de website van de St. Willibrordsabdij.

2019

Workshops aan de UvA – CREA

Met enige regelmaat wordt door Zen Cirkel Lelystad een workshop in de reeks woensdagochtendmeditaties in het CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam, dit ism Lisanne Claessens die de workshop-serie eind 2017 heeft opgezet en leidt.

Voor meer informatie kijk op MeditationOnCampus


Workshop met Maurice Genko Knegtel Roshi

Thema: Afdalen van de berg

Datum: zaterdag 6 april 2019
Tijd: 13:00 – 17:00
Locatie Hofstede 100, Lelystad.
De kosten voor de middag zijn € 45,-  en tijdig over te maken op NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens o.v.v. ‘zenworkshop zaterdag 6 april 2019’.
Aanmelding via info@zenmeditation.eu

Programma:
13.00 koffie/thee
13.30 welkom zazen-korte kinhin
14.00 teisho
15.15 pauze
15.30 zazen
16.00 uitwisseling
16.45 afsluiting

Zenzitdag Zendo Jaku in Samaya

Op 13 april 2019 organiseert Zendo Jaku, Driebergen, een zenzit-zaterdag o.l.v. zenmonnik Ben Claessens. Meer informatie over het programma volgt. Raadpleeg https://zendojaku.nl/

2018

Zenworkshop met Maurice Knegtel Sensei

Thema: Bodhicitta – het verlangen naar ontwaken
Datum: Najaar 2018, ntb

In de workshop komt bodhicitta, ‘het verlangen naar ontwaken’, aan bod. Misschien nog belangrijker dan het ontwaken (sambodhi) zelf, is ons verlangen om te ontwaken. Immers, het is dit verlangen dat ons op weg zet en gaande houdt, door alle fasen van ons proces heen. Voor sommigen is dit verlangen duidelijk gearticuleerd. Voor anderen is het eerder een onbestemde intuitie, dan een wel omschreven drijfveer. Wat beweegt jou op je spirituele pad? En hoe werkt dit verlangen door in je beoefening en je dagelijkse handelen?

Graag nodigen we je uit voor deelname aan deze zenworkshop. De workshop is op de locatie Hofstede 100, Lelystad.

De kosten voor de middag zijn € 45,- over te maken op NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens o.v.v. ‘zenworkshop 2 juni 2018’.
Aanmelding graag via info@zenmeditation.eu

Programma:
13.00 koffie/thee
13.30 welkom zazen-korte kinhin
14.00 teisho
15.15 pauze
15.30 zazen
16.00 uitwisseling
16.45 afsluiting

Raadpleeg voor alle events van Zen Cirkel Lelystad onze Agendapagina


Vorige workshops en events van Zen Cirkel Lelystad 

Klik Vorige workshops voor een overzicht


Pauze tijdens een workshop in Lith,Noord-Brabant