Sōtō Zen – scholing van het bewustzijn

Ben Claessens Sensei staat met Ensō – Zen Circle een volwaardige Sōtō Zen-training voor leken in het alledaagse leven in onze westerse cultuur voor.

Klik hier voor meer informatie over de historie van Soto Zen – China en Japan

Ben Claessens Sensei: ‘Velen verlangen in de drukte en chaos van alledag naar vastigheid en eenheid in de verdeelde wereld. Dat houvast en die eenheid met alles en iedereen kunnen we vinden….op de plek waar we zijn, te midden van de drukte van alledag. We kunnen dat gegeven door de toegewijde beoefening op een spirituele bevrijdingsweg opnieuw in de herinnering brengen, direct ervaren en ten volle leven, ten gunste van alles en iedereen. Dát is het pad van Sōtō Zen.’’

Ik citeer hier graag de drie uitgangspunten voor al ons doen en laten, zoals Bernie Glassman Roshi die formuleerde voor het voorleven van zen als zijnde de spirituele praktijk van alledag:

  • Not-knowing, thereby giving up fixed ideas about ourselves and the universe;
    Niet-weten,daarmee alle starre concepten en ideeën over jezelf en het universum opgevend
  • Bearing witness to the joy and suffering of the world; and
    In de aanwezigheid die zich in alles en iedereen manifesteert jezelf zien in de vreugde en het lijden van de wereld; en 
  • Doing the Actions that arise out of Not-Knowing and Bearing Witness
    Handelend optreden in overeenstemming met wat oprijst uit Niet-weten en jezelf zien in alle dingen 

 

Klik hier voor De acht waarheidspoorten van Sōtō Zen  van Sōtō Zen en een programma voor zentraining

‘Behoud te allen tijde de oorspronkelijke heelheid in de medemens in het oog,
ook wanneer hij/zij er zelf geen weet van heeft en de wereld in brand steekt’