De geest als kern en ‘geen-methode als leermethode’

In de zentraining werken we aan de her-innering van wat we werkelijk zijn. We zijn niet verloren maar vergeten wat we werkelijk zijn en er onbekend mee. In zen komen we het bestaan van deze innerlijke natuur die ons met alles en iedereen verbindt, weer op het spoor en leren we ons ervoor openen en tot ontplooiing brengen. Dit is het proces van zen, om de weerbarstigheid van alle dag, alle situaties, alle vreugde en verdriet als directe expressie van die natuur te ervaren.

De wijze ouden zeiden over die vrijheid: ‘Je bent er noch een mee, noch ben je ervan gescheiden’ en ‘ook als je het niet ervaart, ben je niets kwijt, als je het ervaart, win je niet iets’.

Ben Claessens is zenmonnik. Zijn leraar is Maurice Shonen Genko Knegtel Roshi, geestelijk leider van Izen in Utrecht, zie de website Izen.nl. Hij begeleidt cursisten in Lelystad en tijdens retraites in het programma van de Benedictijner abdij in Doetinchem.

Lees hier de gratis uitgave Zenboeddhisme, een korte introductie (een samenvatting van het boek Zen, zie de boekenpagina van deze website)