De geest als kern en ‘geen-methode als leermethode’

In de zentraining werken we aan het weer wakker roepen van de her-innering van wat we werkelijk zijn. We zijn vergeten wat we werkelijk zijn en er derhalve onbekend mee. In de jarenlange beoefening van zen komen we het bestaan van deze innerlijke natuur weer op het spoor en leren we ons er voor openen en die natuur tot ontplooiing brengen. Het is het proces van zen, om ons handelen in de weerbarstigheid van alle dag, in alle situaties – vreugdevol of verdrietig – als directe expressie van die natuur te ervaren.

De wijze ouden zeiden over die vrijheid: ‘Je bent er noch een mee, noch ben je ervan gescheiden’ en ‘ook als je het niet ervaart, ben je niets kwijt, als je het ervaart, win je niet iets’.

Ben Claessens is zenmonnik. Zijn leraar is Maurice Shonen Genko Knegtel Roshi, geestelijk leider van Izen in Utrecht, zie de website Izen.nl. Hij begeleidt cursisten in Lelystad en tijdens retraites in het programma van de Benedictijner abdij in Doetinchem. In december 2019 ontvangt hij van zijn leraar Shiho – transmissie van de preceps (Denkai – zenpriesterschap) en van de Dharma (Denbo – formeel leraarschap).  Voor informatie en/of aanmelding klik hier

7 december 2019 Transmissieweekend Ben Claessens, Graalhuis, Utrecht 

8 december 2019 Stille Zen Zondag, Graalhuis, Utrecht

Lees hier de gratis uitgave Zenboeddhisme, een korte introductie (een samenvatting van het boek Zen, zie de boekenpagina van deze website)