Sōtō Zen – scholing van het bewustzijn

Ben Claessens Sensei staat met Ensō – Zen Circle een volwaardige  spirituele (Zen) training voor leken in het alledaagse bestaan voor.

Zen is op onze individueel unieke wijze leren leven in belangeloze solidariteit en harmonieuze verbondenheid.

De wereld dragen we met ons mee – het universum stroomt door ons heen. In zen laten we derhalve alles wat verschijnt ongemoeid oprijzen – hier en nu, in onszelf. Daartoe leren we ons onvoorwaardelijk te openen voor de openheid van dit ogenblik – de openheid waarin we onlosmakelijk verbonden zijn met alles en iedereen, de openheid die ons pad is en waaraan ieder op een voor hem of haar unieke wijze vorm geeft. Uniciteit en verbondenheid, een onafscheidelijke twee-eenheid, dat is uiteindelijk de paradox die we leven.

Klik hier voor meer informatie over de historie van Soto Zen – China en Japan

Klik hier voor De acht waarheidspoorten van Sōtō Zen  van Sōtō Zen en een programma voor zentraining

‘Behoud te allen tijde de oorspronkelijke heelheid in de medemens in het oog,
ook wanneer hij/zij er zelf geen weet van heeft en de wereld in brand steekt’