Morele moed. De moed om tegen de stroom in te handelen voor wat juist is! De moed om alleen te durven staan.

Geen mens is een eiland, we zijn onlosmakelijk verbonden met onze omgeving, met de ander, in het dienen van die verbondenheid vinden we onze bestemming, en vrijheid. Het is in die vrijheid, daar waar we gaan en zijn, we ons leven betekenisvol inhoud en vorm (kunnen) geven.

Het is die eenheid die ons de helderheid en de energie om te handelen vanuit onze verantwoordelijkheid. In het Engels is het duidelijker: response-ability, het vermogen om te reageren, om te doen wat gedaan moet worden, niet wat ik wil maar wat de situatie vraagt en nodig heeft. Met andere woorden, het zijn de omstandigheden die denken en handelen ‘dicteren’, beter gezegd, ‘leiden’.

Morele moed wordt, zoals mededogen en groot vertrouwen voorkomt uit ‘het samenvallen’ met de situatie, uit een vervuld zijn van alle leven en uit een onverbrekelijke verbondenheid en onuitputtelijke liefde voor al wat is. Vervuld van alle leven, de liefde daarvoor en daarvoor gaan staan, in enige situatie

Het kan direct in verband worden gebracht met onze levenspraktijk in relatie tot de Tien Grote Voornemens, het voorleven en onderzoeken van ethise leefregels.

D e T i e n G r o t e V o o r nemens

Morele moed is een aspect in ons leven dat onderzoek waard. Is er sprake van morele moed wanneer we spreken over mededogen, compassie?