Verlies de heelheid in de medemens niet uit het oog,
ook niet als hij/zij er zelf geen weet van heeft en de wereld in brand steekt

Boekuitgaven

Mijn boeken zijn te bestellen via het contactformulier op deze website. De prijzen zijn incl verzendkosten. Betaling geschiedt via NL87 INGB 0001 8696 81 o.v.v. boektitel, aantal exemplaren en uw adres. Na ontvangst van de betaling sturen we u het boek toe. De boeken worden via internet printing on demand gedrukt bij Scanlaser in Zaandam.

h11_022_zen_in_het_westen_omslag_def_web  Gidsen op de weg – zenleraren in het westen 110 pag. € 12,50

Deze uitgave bevat interviews met drie hedendaagse Nederlandse zenleraren: Anton Coppens (sinds 2005 Tenkei Roshi), Nico Tydeman Sensei en Maurice Knegtel Sensei. Zij ontvingen dharma-transmissie van dezelfde zenleraar, Genpo Roshi (de Amerikaan Dennis Merzel) wiens    leraar Taizan Maezumi Roshi was. Vanuit een eigen invalshoek belichten ze de weg van zen en manifesteren daarmee ieder op een unieke wijze    een eeuwenoude en stevig gewortelde zentraditie. Bestel hier.

h02_009_omslag_def_2De beoefening van Zen – historie-traditie-praktijk – 100 pag. €12,50

Zen is het hart, de kern van het boeddhisme. Zen is uiterst concreet en praktisch. Het is het bestaan zoals het zich ieder moment ontvouwt. Zenleraren willen onze ogen openen voor het feit dat in wat we doen en denken, ja, in onze aanwezigheid, de werking van het gehele universum weerspiegeld wordt. Een leraar zei: “We zoeken licht, maar we zíjn licht!” Zen toont ons dus niet iets nieuws, maar stimuleert ons te ervaren en voor te leven wat we in ons diepste wezen zijn. In deze uitgave wordt de kern van zen als ons leven van moment naar moment en de beoefening ervan belicht. Bestel hier.

cover_g04_000_zenmens_def_web Zenmens – wek de aandachtige geest – 140 pag. € 15,00

Dit boek gaat in op de oproep die zen doet, namelijk om temidden van de weerbarstigheid van het bestaan onze verantwoordelijkheid te nemen en te leven vanuit sociale betrokkenheid en in harmonie met onszelf. Bestel hier.

g06_015_weldrakomtdenacht_omslag_def_webWeldra komt de nacht – 140 pag. € 15,00

Compacte bespiegelingen op de mystiek aan de hand van de spiritualiteit bij 10 voorgangers uit de christelijke mystieke traditie,
van Mozes tot Etty Hillesum. Bestel hier.

g06_015_gandhi_omslag_def_web Gandhi blijft actueel – 160 pag. €15,00

Dit boek verscheen eerder, in 1997, verscheen onder de titel ‘Mahatma Gandhi – facetten van zijn filosofie’

Dit boek gaat in op diverse facetten van de filosofie van de Mahatma. Gandhi noemde zichzelf geen heilige maar een gewoon mens dat trachtte te leven en te werken vanuit innerlijke bewogenheid.  Bestel hier.

Een regen van bloesem

Spirituele teksten in de traditie van zenboeddhisme en christelijke mystiek

Klik hier

Het volgende boek is in bewerking en verschijnt binnenkort in een nieuwe versie:

Met lege handen

‘Met lege handen’ gaat in op drie elementen die zen kenmerken:

beoefening (zazen);
realisatie (ontwaken);
manifestatie (de essentie van de geest van zen onderhouden en voorleven).

Overige publicaties – brochures en artikelen

De ethiek van Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld was de eerste secr-generaal van de VN. Hij schreef vanaf zijn jonge jaren tot aan zijn dood in 1963 een spiritueel dagboek dat pas na zijn dood werd aangetroffen en wereldwijd bekendheid kreeg, in Nederland onder de titel Merkstenen.

Met de Dag Hammarskjöld Foundation in Uppsala, Zweden, onderhoudt Zen Cirkel Lelystad een goede band. In oktober 2013 bezochten we  de stichting. Voor deze organisatie verzorgde onze organisatie een Nederlandse vertaling van de Engelstalige uitgave De Ethiek van Dag Hammarskjöld. Deze vertaling is te vinden en downloaden op de website van de Dag Hammarskjöld Foundation.

De betekenis van Gandhiaanse Spiritualiteit in de hedendaagse wereld

Lezing gehouden op Gandhi Memorial Day in Wassenaar | 3 okt 2010. Klik hier voor de tekst

De Universele Geest van de Waarheid – de spirituele ontwikkeling bij Mahatma Gandhi

Gepubliceerd in ‘Franciscaans Leven’, januari-februari 2006. Klik hier voor de tekst

Geïnspireerd door een Groot Verlangen – korte ‘Ruusbroeciaanse’ zen-introductie

Gepubliceerd in de De Kovel, nr 3 2008, uitgave van de Benedictijner en Sistercienzers kloosters in Vlaanderen en Nederland.

Klik hier voor de tekst.

Interview met pater Willigis Jäger – Kyoun Roshi in Wurzburg 2001

Klik hier

Niet meer te bestellen

  • Gandhi – geweldloos leven (2008, 50 pag. AO-uitgave IVIO)
  • Zen (2004, 125 pag. uitgave Kort en Goed, Servire ISBN 90 215 4435 0)
  • Mahatma Gandhi – facetten van zijn filosofie (1997, 175 pag. Miranda Syntens, ISBN 90 6271 875 2)