Nieuwsbrieven

Boekuitgaven

De boeken zijn te bestellen via het contactformulier op deze website. De prijzen zijn incl verzendkosten. Betaling geschiedt via NL87 INGB 0001 8696 81 o.v.v. boektitel, aantal exemplaren en uw adres. Na ontvangst van de betaling sturen we u het boek toe. De boeken worden via internet printing on demand gedrukt bij Scanlaser in Zaandam.

h11_022_zen_in_het_westen_omslag_def_web

Gidsen op de weg 110 pag. € 12,50

Deze uitgave bevat interviews door Ben Claessens Sensei met drie hedendaagse Nederlandse zenmeesters: Anton Coppens Roshi, Nico Tydeman Roshi en Maurice Knegtel Roshi. Zij ontvingen dharma-transmissie van dezelfde zenleraar, Genpo Roshi (de Amerikaan Dennis Merzel) wiens    leraar Taizan Maezumi Roshi was. Vanuit een eigen invalshoek belichten ze de weg van zen en manifesteren daarmee ieder op een unieke wijze een eeuwenoude en stevig gewortelde zentraditie.
Bestel hier.


De beoefening van Zen – historie-traditie-praktijk – 100 pag. €12,50

Dit boek gaat in op de oproep die zen doet, namelijk om temidden van de weerbarstigheid van het bestaan onze verantwoordelijkheid te nemen en te leven vanuit sociale betrokkenheid en in harmonie met onszelf. Bestel hier.

Vernieuwde uitgave:
Van Mozes tot Hammarskjöld – Christelijke mystiek en spiritualiteit door de eeuwen heen

– 148 pag. € 15,00

Compacte bespiegelingen op de mystiek aan de hand van de spiritualiteit bij 10 voorgangers uit de christelijke mystieke traditie,
van Mozes tot Etty Hillesum. Bestel hier.

Een regen van bloesem

Spirituele teksten in de traditie van zenboeddhisme en christelijke mystiek

Klik hier

De Essentie van de spirituele leer – lezing 8-11-2018

Lezing ‘De Essentie van de spirituele leer’ op 8 november 2018 op uitnodiging van de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden – klik hier
Lezing 08-11-2018 – Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Overige publicaties – brochures en artikelen

De ethiek van Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld was de tweede secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij schreef vanaf zijn jonge jaren tot aan zijn dood in 1963 een spiritueel dagboek dat pas na zijn dood werd aangetroffen en wereldwijd bekendheid kreeg, in Nederland verscheen het onder de titel ‘Merkstenen’.

Met de Dag Hammarskjöld Foundation in Uppsala, Zweden, onderhoudt Enzo-Zen Circle een goede band. In oktober 2013 bezochten we  de stichting. Voor deze organisatie verzorgde onze organisatie een Nederlandse vertaling van de Engelstalige uitgave De Ethiek van Dag Hammarskjöld.

De betekenis van Gandhiaanse Spiritualiteit in de hedendaagse wereld

Lezing gehouden op Gandhi Memorial Day in Wassenaar | 3 okt 2010. Klik hier voor de tekst

De Universele Geest van de Waarheid – de spirituele ontwikkeling bij Mahatma Gandhi

Gepubliceerd in ‘Franciscaans Leven’, januari-februari 2006. Klik hier voor de tekst

Interview met pater Willigis Jäger – Kyoun Roshi in Wurzburg 2001

Klik hier

Klik Willigis Jäger – Benedictijn en zenleraar

Niet meer te bestellen

  • Gandhi – geweldloos leven (2008, 50 pag. AO-uitgave IVIO)
  • Zen (2004, 125 pag. uitgave Kort en Goed, Servire ISBN 90 215 4435 0)
  • Mahatma Gandhi – facetten van zijn filosofie (1997, 175 pag. Miranda Syntens, ISBN 90 6271 875 2)