Ensō – Zen Circle 

Sensei Ben Hui-Chao Claessens geeft leiding aan Zenschool Ensō – Zen Circle in Lelystad. Hij is monnik, priester, formeel geautoriseerd Zenleraar en de eerste opvolger van Zenmeester Maurice Knegtel Roshi (Zenschool Izen). Beiden staan als respectievelijk de 82e en 83e Patriarch in een 24 eeuwen jonge traditie en een lange lijn (lineage) van Zenleraren die via de VS, Japan, China terugvoert tot Shakyamuni Boeddha in India. Hun voorgangers zijn de Zen meesters Maezumi Roshi (Japan, de 80e Patriarch)) en Genpo Roshi (VS, de 81e Patriarch).

For foreign websitevisitors
Sensei Ben Hui-Chao Claessens (1956) is a Sōtō Zen Priest and teacher in the tradition of Zen Masters Genpo Roshi and Maezumi Roshi. He
is the first successor of Zen master Maurice Knegtel Roshi. His Zentraining is committed to experience our daily life being the full expression of our nature, as what we call the Way of Zenbuddhism. Nothing and nobody is being excluded from that.

Sōtō Zen – scholing van het bewustzijn

Ben Claessens Sensei staat met Ensō – Zen Circle een volwaardige spirituele (Zen) training voor leken in het alledaagse bestaan voor. ‘Zen is op onze individueel unieke wijze leren leven in belangeloze solidariteit en harmonieuze verbondenheid, dit met inachtneming en in het volle besef van onze menselijke kwetsbaarheid en tijdelijkheid’.

De grondbeginselen van Ensō Zen Circle:

  • Leven in niet-weten – dit oneindig, ongeboren niet-iets (Boeddha)
  • dit niet-iets is de bron van alle verschijnselen (Dharma)
  • In alle verscheidenheid bevinden de verschijnselen zich in een perfecte samenhang (Sangha)

Zen training Enso Zen Circle 2021-2022