Ensō – Zen Circle 

Ben Claessens, Sensei geeft leiding aan Zenschool Ensō – Zen Circle in Lelystad. Hij is monnik, priester, formeel geautoriseerd leraar en de eerste opvolger van Zenmeester Maurice Knegtel Roshi. Beiden staan als respectievelijk de 82e en 83e Patriarch in een eeuwenoude traditie en lange lijn (lineage) van zenleraren die via de VS, Japan, China terugvoert tot India in de 5e eeuw vChr. Hun voorgangers zijn de Zen meesters Maezumi Roshi (Japan) en Genpo Roshi (VS).

Ben Sensei leidt sinds 2005-2006 meditatiegroepen, zenretraites en workshops, is eigenaar van een kennisplatform voor professionals in het beroepsonderwijs en auteur van spirituele boeken rond zenboeddhisme en christelijke mystiek. Hij staat een zenpraktijk voor waarin men het tijdelijke alledaagse weer kan ervaren als expressie, uitdrukking van eeuwig Licht.

For foreign websitevisitors
Ben Claessens Sensei (1956) is a Sōtō Zen Priest and teacher in the tradition of Zen Masters Genpo Roshi and Maezumi Roshi. He
is the first successor of Zen master Maurice Knegtel Roshi. Since 2006 he provides training and guidance for meditation groups and individual students. He is owner and publisher of a platform for professionals in vocational education and the author of several books on zenbuddhism and christian mysticism. He dedicates his life to a zentraining in daily life as (the experience of) our daily life being the full expression of our nature, as what we call the Way of Zenbuddhism.
Ensō (circle) is a sacred symbol in the Zen school of Buddhism and is one of the most common subjects of Japanese calligraphy, even though it is a symbol and not a character. One can translate Ensō as Mutual Circle or Circle of Togetherness.

Sōtō Zen – scholing van het bewustzijn

Ben Claessens Sensei staat met Ensō – Zen Circle een volwaardige  spirituele (Zen) training voor leken in het alledaagse bestaan voor. ‘Zen is op onze individueel unieke wijze leren leven in belangeloze solidariteit en harmonieuze verbondenheid, dit met inachtneming en in het volle bewustzijn van onze menselijke kwetsbaarheid en tijdelijkheid’..

Dit zijn de grondbeginselen van Ensō Zen Circle:

  • Leven in niet-weten – het vermogen tot totale openheid overeenkomstig onze Boeddhanatuur, aanwezigheid of tegenwoordigheid van geest;
  • Tegelijkertijd die openheid ervaren als bron van leven en dood – zijnde tijdelijk, niet-blijvend, veranderlijk – en van verbondenheid met alles en iedereen;
  • Dit bestaan diepgaand erkennen en onvoorwaardelijk aannemen en er niet voor terugdeinzen in gegeven omstandigheden. Door overwinning van die neiging komt overgave tot stand en aldus de tegenwoordigheid van geest die vrucht draagt in mededogend handelen en belangeloze solidariteit.

Het is de cirkel van Zen, de cirkel van fundamentele eenheid. De cirkel is echter niet gesloten maar open – de cirkel weerspiegelt verbondenheid, eeuwigheid én menselijkheid, onze tijdelijke, kwetsbare en feilbare aard. Keer op keer vallen we terug in onze al te menselijke staat, maar telkens opnieuw kunnen we niet-weten wekken – door wat in ons opkomt niet te voeden maar te laten komen en gaan. Dat is waar de beoefening van meditatie/contemplatie ons in ondersteunt.

‘De wereld dragen we met ons mee – de Weg is waar we zijn – het universum stroomt door ons heen.
In Zen laten we alles wat verschijnt ongemoeid oprijzen – hier en nu.
Daartoe openen we ons onvoorwaardelijk voor ons eigen bestaan –
in die openheid zijn we onlosmakelijk verbonden met alles en iedereen –
die
openheid is het Pad waaraan ieder op een voor hem of haar unieke wijze vorm geeft.
Openheid als grond voor uniciteit en verbondenheid – een onafscheidelijke twee-eenheid, dat is uiteindelijk de paradox die we leven.
Behoud te allen tijde de oorspronkelijke heelheid in de medemens in het oog,
ook wanneer hij/zij er zelf geen weet van heeft en de wereld in brand steekt’
– Ben Sensei

*

*

The great Way has no gate;
There are a thousand different roads.
If you pass through this barrier once,
You will walk independently in the universe.

 -Mumon Ekai

Lees