Zentraditie – Zen Cirkel Lelystad

Zen Cirkel Lelystad startte o.l.v. Ben Claessens in het seizoen 2006-2007. Zijn zentraining is gelieerd aan:

De centra in Amsterdam en Utrecht staan in de traditie van de Internationale Kanzeon Sangha en de White Plum Asangha van Hakuyu Taizan Maezumi Roshi. Deze centra bieden trainingsvormen uit zowel de Japanse Soto als Rinzai zen.

ben_c

Ben Claessens (1956) is assistent-zenleraar binnen de Izen school van Soto zenmeester Maurice Shonen Genko Knegtel Roshi (1963). Hij geeft sinds 2005 in Zen Cirkel Lelystad begeleiding aan groepen in Lelystad, aan zenretraites in het reguliere zenmeditatie-jaarprogramma van het Stiltecentrum in de Benedictijner St.Willbrordsabdij in Doetinchem en, met regelmaat, tijdelijk aan groepen elders. Tevens verzorgt hij workshops.

Hij is van huis uit journalist, reisde veel o.m. voor diverse ngo’s en volgde voor kortere of langere duur cursussen in Chinese voetzonereflexmassage, aikido, tai-chi, Mens&Intuitie en fotografie. Hij is vader van drie dochters, parttime werkzaam als manager en hoofdredacteur van een kennis-platform voor docenten en managers in het beroepsonderwijs en schreef enkele boeken over zen en christelijke mystiek. Hij begon zijn training in 1998 bij Nico Tydeman Roshi . Sinds 2011 is hij formeel student bij Soto-zenmeester Maurice Knegtel Genko Roshi .

In december 2019 zal Genko Roshi Dharma-transmissie (Shiho of dharma-overdracht) in de Soto-Zenlijn geven aan Ben Claessens. De transmissie vindt plaats in de week van 2-9 december a.s

Zentraining

In 1983 maakte hij kort kennis met zenleraar Nico Tydeman Roshi, geestelijk leidsman van Zen Centrum Amsterdam (ZCA). Vijftien jaar later, in 1998, keerde hij er terug en deed hij shoken (het zien van de ware persoon), de ceremonie voor de verbintenis leraar-leerling, waarmee hij zijn zentraining officieel begon.
Van 2002-2005 was hij lid van het bestuur van ZCA.
Met instemming van zijn leraar startte hij in 2005 de begeleiding van zengroepen in Lelystad en in 2006 met de begeleiding van zenretraites in de Benedictijner abdij in Doetinchem.

Hij zegt: ‘Zen is (leren) leven naar de diepgaande ervaring dat onze wezensnatuur zich in dit ene moment in alles en iedereen manifesteert en uitdrukt. Alles – verleden, heden en toekomst, de ander en ik, de wereld en het universum – is niet gisteren of straks maar Hier en NU. Onder al ons denken en doen ‘hangt’ het universum. Gevoelens, emoties en gedachten zijn bewegingen van de ene geest. Deze letters lezen is de beweging van de ene alomtegenwoordige en alomvattende wezens(boeddha)natuur. We zijn er één mee. Zelf toegebracht lijden komt voort uit ons bevangen zijn door emotie, gevoel en gedachte en de creatie van dualiteit. Terwijl alles open en onbepaald is, blijven wij hangen en op een onjuiste wijze gehecht aan zaken waaraan we ons in feite niet kunnen hechten. Met alle gevolgen voor onszelf en onze omgeving. Zo gaat al te vaak het wonderlijke van het leven aan ons voorbij. Zen wil niets anders dan ons hart (=onze geest) open voor de wetten van onze wezens-natuur. We kunnen het besef laten doordringen en ontwikkelen dat Boeddhanatuur deze onbegrensde aanwezigheid IS, dat ons leven niet ons leven is en dat we onvoorwaardelijk op die (Boeddha)natuur kunnen vertrouwen. De beoefening van die werkelijkheid – die werkelijkheid voor-leven is het pad van zen. In een gedicht van Shitou (8e eeuw China) heet het: ‘Aldus zo levend is er geen werk nodig om vrij te zijn’.

‘Sinds 2006 begeleid ik groepen en individuele studenten op hun weg. Je kan zen niet ‘leren’, daarom is het woord leraar ook enigszins misleidend. Een cursus volgen, is in feite ook geen cursus volgen, het is een proces van de ontsluiting van je bestaan, de al-omvattendheid van je leven ervaren en deze vruchtbaar maken in de weerbarstige praktijk van alledag.’

‘Je kan een ander begeleiden, vanuit diens verlangen naar waarheid, inzicht of hoe je het ook wilt noemen. En vanuit het eigen besef als begeleider dat de ander er al is en dat het hem of haar aan niets ontbreekt, behalve dan de eigen ervaring dat het zo is.’

‘Dat is het vuur dat in mij brandt, de ander begeleiden op diens weg in de hoop dat deze vroeg of laat ervaart dat ‘dit’ het is en dat het er altijd al was, ongeacht wat zich voordoet. Vandaar uit gaat het erom het leven te leven vanuit een open houding waarin alles en iedereen aanwezig is en meedeelt, ervaren dat elke dag, elk moment van oorsprong nieuw, fris, onbevangen en volledig is. Ik zie bij studenten hoe ze steeds vrijer in het leven komen te staan en hoe ze de oorspronkelijke verbondenheid in zichzelf ontdekken. Dat is prachtig om te zien. We zijn vergeten wie, wat en waar we zijn. We kunnen die herinnering weer wekken en er opnieuw naar gaan leven. Het is een voorrecht die unieke tocht van ontdekking en onthulling te mogen begeleiden.’

Geloften tot boeddhist  (Jukai) – 30 december 2008

In 2008 onderging hij Jukai (het ontvangen van de boeddhistische voornemens) bij Nico Tydeman Roshi. Zijn boeddhistische naam luidt Hui-Chao (Silent Illumination – Stille Verlichting of  Shikan-taza) naar de  Chinese zenleraar Lin-chi-I-hsüan Hui-chao (Japans: Rinzai Gigen ?–866) de stichter van de Rinzai School.

Hui – eeuwig klare oceaan van wijsheid en mededogen

Chao – overtreffen, oversteken, passeren, stromen

Lees Silent_Illumination_by_Hongzhi_Zhengjue , het gedicht van Hongzhi Zhengjue (Ch’an leraar China 1091-1157)

In 2010 zette hij, met instemming van Nico Tydeman Sensei, zijn training voort bij Maurice Knegtel Roshi (Izen Utrecht).

Monnikswijding (shuke tokudo) – 10 januari 2016

Op 10 januari 2016, tijdens de zendagen van zenorganisatie Izen in Eerbeek (6-10 jan), wijdde Maurice Knegtel Roshi tijdens een officiële ceremonie (shuke tokudo) Ben Claessens tot zenmonnik (Jap: unsui). Hij sprak de Negentien Mahayana Voornemens (zestien plus drie voor het monnikschap) uit en ontving hiermee de bekrachtiging  of initiatie van wat staat voor ‘thuisloos-heid’, een leven leiden als wolken en water. Waar je gaat daar is je pad.

Een foto-impressie van de monnikswijding.

shuke_tokudo_web p1050335_web shuke_tokudo_14_web

Assistent-zenleraar en zenmonnik Ben Claessens met Maurice Knegtel Roshi

Spirituele leraren

Maurice Shonen Genko Knegtel Roshi 

leraar_maurice_knegtel_250x180

Zenmeester Maurice Knegtel Roshi (1963) is spiritueel leider van Zenschool Izen. Hij is een van de weinige formeel geautoriseerde zenlerarenb in Nederland. Hij is zenmeester en priester in de Soto zen traditie van de Meesters Genpo Roshi en Maezumi Roshi. Ook heeft Maurice Knegtel Roshi vergelijkende wijsbegeerte gestudeerd en Sanskriet, en hij is gespecialiseerd in de Indiase boeddhistische filosofie.

Over de zentraining zegt Roshi: ‘Bodhi, de wakkere, ongeboren, onbeperkte en alles omvattende aanwezigheid incarneert in jouw lichaam en geest, in sattva. De volmaakt vrij functionerende aanwezigheid manifesteert zich in jouw karma en diep ingesleten patronen. Vorm is openheid, openheid is vorm. En deze vorm is precies, maar dan ook precies, jouw leven zoals het is. Zonder meer, zonder minder. Zonder daar iets aan toe te voegen of daar iets aan af te doen. De ongeborene is precies dit, jouw leven. Er is niets anders. Dit heeft verstrekkende consequenties en het is de enige reële basis voor mededogen die ik ken.’

Ben Claessens: ‘Maurice Knegtel Roshi  is mijn voorganger, gids en vriend op deze Weg. Wederzijds en onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar is essentieel. Het staat voor de mate waarin je je eigen aanwezigheid en wat op je pad komt, vertrouwt. Het gaat niet alleen om worden wat je bent, het gaat evenzo om worden wat je nog niet eerder was. De grootsheid en het ongrijpbare van wat zich als zijnde dit bestaan voor onze ogen uitdrukt en daarmee in mij, dat steeds weer opnieuw onvoorwaardelijk vertrouwen.’

Op 26 juni 2018 gaf Genpo Roshi (2e van rechts) aan Maurice Knegtel (rechts naast hem) ‘inka’, het Final Seal of Approval, en daarmee de titel zen meester en ‘Roshi’.

Maurice Knegtel Roshi is auteur van o.m.
De Vrijheid om te Verliezen
Het Dharmaspel
Integrale Zen (2013)
Het laatste woord van Zen (2014).

Zie voor alle boeken, de bestelmogelijkheden en de cursussen op de site van Izen.

Lees ook zijn blog op de website van Izen.nl.

Onder zijn leiding en in samenwerking met energetisch lichaamswerkers Isabelle Schneider en Lizette Holst wordt elk jaar in januari de vierdaagse retraite met zen en lichaamswerk georganiseerd. De locatie is het ABP huis in Hall-Eerbeek. Lees het verslag van Ben Claessens van de retraite in januari 2015. Klik hier.

Benedictijn Gerard Helwig (1920- 2013)

g_helwig_web

Dom Helwig werd in 1941 monnik. Hij studeerde wijsbegeerte en theologie. Tot 1995 was hij als docent wijsbegeerte in verschillende instellingen van hoger onderwijs werkzaam. Hij begon in 1972 met zenmeditatie bij de Duitse Jezuïet en zenleraar pater Hugo Enomiya Lassalle en pater Lutze en leidde vanaf 1980 zenmeditaties in de St. Willibrordsabdij, waar hij zelf als monnik leefde en mede-stichter was van het Stiltecentrum die is voorzien van een zenzolder met een unieke Japanse rotstuin. De speciale aandacht van Dom Helwig ging uit naar de vergelijkende mystiek.

Vanaf 2005 tot eind 2012 studeerde Ben Claessens christelijke mystiek bij de Benedictijner pater Dom Gerard Helwig OSB, verbonden aan de St.Willibrordsabdij in Doetinchem. Dom Helwig overleed in april 2013 op 92-jarige leeftijd. ‘Dom Helwig was voor mij een toonbeeld van eenvoud, toewijding en liefde. Zijn prachtige diepe stem zat vol kracht en leek uit een andere wereld. In die jaren van mentorschap bogen we ons maandelijks in een kloosterkamer bij een kop koffie samen over teksten van Ruusbroec. Dom Helwig las de oud-Nederlandse tekst en samen duidden we dan de vertaling ervan. Soms kwamen we in twee uur niet verder dan enkele regels. We gingen de unieke weg die  mystiek eigen is en die erop is gericht in de student het mysterie te wekken, de verloskunde en geboorte zoals Socrates die voor ogen had en beschreef. Dom Helwig is voor mij elke dag aanwezig in mijn doen en laten.’

Luister hier naar een  interview met Pater Helwig met de BOS uit 2007.

Lees ook de tekst Traditie

Nico Tydeman Roshi

leraar_nico_tydeman_web2

Nico Tydeman Roshi is spiritueel leidsman van Zen Centrum Amsterdam. Nico Tydeman Roshi studeerde theologie in Nijmegen en kreeg zijn eerste zenonderricht in de jaren ’70 van de vorige eeuw bij o.m. Karlfried Graf von Dürckheim. Hij volgde zijn zentraining bij Baker Roshi te San Fransico en bij Thich Nhat Hanh. Sinds 1983 studeerde hij bij de Amerikaan Genpo Roshi, van wie hij in 2004 dharmatransmissie ontving. Nico is tevens als docent (concentratie – meditatie) verbonden aan de Yoga Academie Nederland (YAN). Hij is auteur van zenklassiekers zoals
Zen – de kunst van het zitten
Het temmen van de os
Dansen in het duister
De gouden karper is uit het net
Transmissie & transcendentie

Uitgeverij van de meeste boeken is Asoka, klik hier.
Ben Claessens over Nico Tydeman Roshi: ‘De eerste leraar is belangrijk. Nico ontving me, begeleidde me en wees me de weg. Hij gaf zijn vertrouwen, vroeg me in het bestuur van Zen Centrum Amsterdam en gaf zijn fiat aan mijn initiatief met groepen te beginnen. Essentieel bij hem is de volwaardigheid van de lekenpraktijk, de beoefening midden in de samenleving. En in die beoefening de meditatie en leven vanuit niet-weten. Dat draag ik met me mee.’

Past, present and future – it is all HERE!
Your heart (mind) is from the beginning truly free and excludes no one.
Free your mind (from clinging) and your actions and thoughts
will immediately express the intrinsic light, wisdom and compassion

Zen is not about grasping or comprehension, it is all about liberation
With liberation comes peace to the ínfinate mind where everything has it’s place
and with that compassion,
the expression in us, human beings, of the wisdom of existence itself

————

You are just a click away from enlightenment. In fact, not even a click…!

ipp  boeddha_visual_580x290

(Van: expositie De Boeddha – Tropenmuseum Amsterdam – 23 september 2016 t/m 29 januari 2017