Ensō – Zen Circle 

Sensei Ben Hui-Chao Claessens geeft leiding aan Zenschool Ensō – Zen Circle in Lelystad. Hij is monnik, priester, formeel geautoriseerd Zenleraar en de eerste opvolger van Zenmeester Maurice Knegtel Roshi (Zenschool Izen). Beiden staan als respectievelijk de 82e en 83e Patriarch in een 24 eeuwen jonge traditie en een lange lijn (lineage) van Zenleraren die via de VS, Japan, China terugvoert tot Shakyamuni Boeddha in India. Hun voorgangers zijn de Zen meesters Maezumi Roshi (Japan, de 80e Patriarch)) en Genpo Roshi (VS, de 81e Patriarch).

 

A welcome to foreign websitevisitors

Sensei Ben Hui-Chao Claessens (1956) is a Sōtō Zen Priest and teacher in the tradition of Zen Masters Genpo Roshi and Maezumi Roshi. He is the first successor of Zen master Maurice Knegtel Roshi en is spiritual guide at Ensō Zen Circle Zen school in Lelystad. He leads Zen retreats and courses throughout the year. His Zentraining is committed to eventually fully experience our  unborn nature and our daily life as the expression of that nature and the Way of Zen. A Way from which nothing and nobody is being excluded.

Sōtō Zen – spirituele scholing van het bewustzijn

Ben Claessens Sensei staat met Ensō – Zen Circle een volwaardige spirituele (Zen) training voor leken in het alledaagse bestaan voor. ‘Zen is op onze individueel unieke wijze leren leven in belangeloze solidariteit en harmonieuze verbondenheid, dit met inachtneming en in het volle besef van onze menselijke kwetsbaarheid en tijdelijkheid’.

De grondbeginselen van Ensō Zen Circle:

  • Leven in niet-weten – dit oneindig, ongeboren niet-iets (Boeddha) |
  • Dit niet-iets is de bron van alle verschijnselen (Dharma) | (Nirvana=Samsara) |
  • In al hun onderlinge verscheidenheid bevinden de verschijnselen zich in een perfecte samenhang (Sangha) | Geen sneeuwvlok valt op de verkeerde plek

Klik Zen training Enso Zen Circle 2021-2022

Retraites 2022-2023

Hooischuur – Abdijhoeve van de Benedictijner abdij Doetinchem o.l.v. Sensei Ben Hui-Chao
2022 | donderdag 26- zondag 29 mei
2023 | donderdag 15 juni-zondag 18 juni
2023 | donderdag 5 oktober- zondag 8 oktober

Aanmelding via het contactformulier op deze website

‘Deze geest is onbegrensd, peilloos (we noemen het de Boeddha)
een eeuwig nu in ons
waarin het hele universum zich ontvouwt (we noemen het Dharma)
niets en niemand uitsluitend
en in een onverbrekelijke samenhang (we noemen het Sangha)
In Zazen zijn dat de drie gongslagen
Waarlijk, we leven, hier en nu, tegelijkertijd,
eeuwigheid als zijnde de grote Zaak van Leven en Dood’