Cursisten op de weg van her-innering 

Binnen Zen Cirkel Lelystad zoeken we een passende plaats en uitdrukking voor de Shobo, de Zuivere Dharma vandaag de dag in het westen. Izen (Integrale zen) en daarmee Zen Cirkel Lelystad ondersteunt een spirituele praktijk in je dagelijks leven precies zoals je het leidt, door middel van zenmeditatie, lichaamswerk of een combinatie van beide.

Izen staat onder leiding van Maurice Shonen Genko Knegtel Roshi, een gekwalificeerd Soto zen leraar in de traditie van Maezumi Roshi en Genpo Roshi. Zen Cirkel Lelystad staat onder leiding van Ben Claessens Sensei.

Rituele bekrachtigingen in de lijn van Izen

De Soto Zentraditie kent vier initiaties of bekrachtigingen:

  • Shoken is ‘het zien van de ware persoon’, de verbintenis tussen leraar en leerling. Tijdens de korte en persoonlijke Shoken ceremonie, word je officieel leerling van een begeleider/leraar. Leerling en begeleider/leraar spreken vertrouwen uit in elkaar en in het gaan van de zenweg.Zen illustreert een pad dat voert uit een leven dat voelt als vermeend drijfzand en mist, geschapen door eigen misvattingen en bevangenheid. Dat drijfzand noch mist werkelijkheid zijn, kan een leerling niet zelf bedenken noch bevestigen. Belangrijk is de erkenning bij de leerling dat hij of zij iemand voor begeleiding op dat pad nodig heeft. De ontmoeting met de leraar en het aangaan van de verbintenis is een zaak van het hart. De relatie luistert derhalve nauw.
  • Jukai, het ontvangen van de boeddhistische voornemens. De Jukai ceremonie is bestemd voor leerlingen die officieel zenboeddhist willen worden. Tijdens de Jukai ceremonie spreekt de student de intentie uit zich aan een aantal geloften te willen houden en krijgt hij of zij een boeddhistische naam. Vanaf dat moment draagt de student tijdens de meditaties een zelfgemaakt ‘zenslabbetje’: de rakusu. Een wezenlijk onderdeel van de Jukai Ceremonie is het (laten) maken van een rakusu en het schrijven van de ketchimyaku, de lineage of  lijst met namen van alle leraren in de bijna 90 generaties jonge (zen)boeddhistische traditie die leiden tot de hedendaagse leraren in de traditie van de White Plum Asangha.De leerling neemt via het uitspreken van de Zestien Mahayana Voornemens zijn of haar toevlucht tot de boeddha, de dharma en de sangha, wat dimensies van een en hetzelfde zijn, namelijk onze wezensnatuur.De rakusu is een symbolisch monnikskleed in de vorm van een borstkleed (in hedendaags jargon: slab) dat om de nek wordt gedragen. Het stamt uit de periode waarin boeddhistische monniken in China werden vervolgd. Om aan deze vervolging te ontkomen, droegen monniken een symbolisch kleedje onder hun lekenkledij. In omvang is het ca 1/10e van het monnikskleed. De Ch’an-traditie ontwikkelde zich in China als belangrijke boeddhistische beweging en nam deze symboliek over. De rakusu wordt in kloosters veelal tijdens samu (werkperiodes) gedragen en in westerselanden door leken vooral tijdens cursus en sesshin.
  • De monnikswijding Shuke Tokudo is de derde initiatie in de zentraditie. Tokuda staat voor ceremonie. Shuke voor ‘thuisloos zijn’, het herkennen van een geest die nergens verblijft.
  • De vierde en laatste bekrachtiging in de Soto Zentraditie: Shiho – transmissie (overdracht) van de voornemens (Denkai – zenpriesterschap) en van de Dharma (Denbo – formeel leraarschap).

Voor informatie over het (laten) maken van een rakusu en het schrijven van de ketchimyaku klik hier.

De ketchimyaku bevat de namenlijst – lineage – van de patriarchen sinds de Boeddha – klik 4 Bloedlijn-namen en instructies.

Voor een ketchimyaku, 6 bloedlijn 30 x 72 cm NL

Jukaiwijdingen

Een keer per jaar bestaat de mogelijkheid Jukai te doen. Jukai vindt sinds vele eeuwen traditioneel plaats in december, de maand van Boeddha’s verlichting. Dit gebeurt ten overstaan van familie, vrienden en mede-cursisten. De ceremonie wordt geleid door Maurice Shonen Genko Knegtel Roshi.

13 december 2015

Op 13 december 2015 werden cursisten Heleen Verweij en Luc van Vugt in de Jukai-ceremonie  tot boeddhist gewijd. Zij spraken in de ceremonie, die werd geleid door Maurice Knegtel Roshi ,de 16 Boeddhistische Voornemens uit.

foto_2_nr_3

Foto links: Maurice Knegtel Roshi voltrekt in het bijzijn van familie en vrienden de Jukai ceremonie voor Heleen Verweij en Luc van Vugt.
De locatie was Lazuli aan de Oude Gracht in Utrecht.

16 december 2018 

Op 16 december jl sprak cursist Ben Sloot tijdens een Jukai ceremonie de 16 boeddhistische Voornemens uit. De ceremonie, met oeroude wortels in India, China en Japan werd geleid door Maurice Genko Knegtel Roshi met assistentie van Ben Claessens en bijgewoond door familie en partner Margeeth van Ben en Izen cursisten. Wij wensen Ben alle goeds voor het vervolg op zijn weg.

Op de foto’s: (l) Ben Sloot tijdens de Jukai onder leiding van Roshi.

(r) Genko Roshi, Ben Sloot en zenleraar Ben Claessens na de Jukai-ceremonie

 

Ben Sloot schreef naar aanleiding van zijn Jukai ceremonie een mooie overdenking. Om deze te lezen, klik Mijn Zen – door Ben Sloot.

De glimlach van wijsheid en mededogen – een beeld van Guus

beeld_boeddha_3

Ben Claessens schreef een tekst bij de Boeddha’s (begin van een) glimlach. Klik
De gelaatsuitdrukking van de Boeddha

Het is de foto van een bijzonder beeld van het gelaat van de Boeddha, vervaardigd door kunstenaar Guus Hellegers, Steggerda. Guus en zijn vrouw Marion waren vele jaren deelnemers aan de novemberretraites in het Stiltecentrum van de Benedictijner abdij St. Willibrord in Doetinchem. Guus Hellegers overleed op 7 februari 2019.

Haiku’s van zenstudent Margreeth Sloot

Roffelende specht
beitelt stilte in de boom
zen in uitvoering

(Zenweekend, Doetinchem, 13-15 febr 2015)

———

Zazen openbaart
meerstemmige vogelzang
klankvolle stilte

Teken van leven
muizenspoortje in zentuin
wat was en nu is

(Zenweekend, Doetinchem, 10-12 2017)

————

Verder nog één die ontstond toen ik naar mijn werk fietste:

golven vette klei
schitterend  in ochtendzon
boer ploegt voort en voort

Margreeth Sloot deed op 30 juni 2019 de openbare belijdenis tot het geloof in de kerk van de PKN in Oud-Beijerland. Bij die gelegenheid las ze een tekst getiteld ‘Gebed om stilte’ (auteur: Gerard Zuidberg). Voor de tekst, klik hier  Wij bidden U.


De mooie wandeling van Edith met haar vader

Klik voor de bijdrage Yin Yoga voor mijn vader van Edith Henskens, yogalerares en zencursist.

Gedicht van Lisanne

fb_img_1478414998784

This place

This place has seen

the brightest colors

the sun has told me so

herself

for her beams

have made me

light enough to travel

lotte-18-5-2014

Haiku van Lotte

De wereld in mist
totdat het slechts mijn eigen
beslagen raam bleek

 

 

Wijsheid van Lin
‘Het leven is elk moment naar alle kanten toe open!’

(Foto pagina: Min An – Pexels)